Loon vor­de­ren

Verhaal het loon van uw zieke werknemer

Is uw werknemer door een ander arbeidsongeschikt geworden en draait u op voor de kosten? Laat DAS de loonschade en andere kosten verhalen op de veroorzaker. Dat kan u mogelijk duizenden euro's opleveren.

 • Onze oplossing
 • Hoe werkt het?
 • Wat is loonregres?
Onderhandelen

met de tegenpartij 

 • U draait niet op voor loonschade die anderen moeten vergoeden
 • Wij nemen u het werk uit handen
 • U boekt meer resultaat met echte experts
 • U werkt samen met de grootste letselschadespecialist van Nederland

Eenmalig € 499,-
Exclusief btw

Gratis adviesgesprek

Onze juristen bespreken graag uw verhaalmogelijkheden.

020 6517 215
Ma t/m vr 08:30 - 17:30

 

Bel mij binnen 1 werkdag terug
Hoe werkt het?

Stap 1
We achterhalen de schade en het ontstaan ervan. Zo stellen we de aansprakelijkheid vast en bepalen we bij wie we een schadevergoeding kunnen indienen.

Stap 2
Door zo veel mogelijk gegevens te verzamelen bepalen we of de aansprakelijke partij verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade. Daarna overleggen we met u of regres haalbaar is.

Stap 3
Zodra u ons opdracht geeft de schadevergoeding te verhalen, treden we op als uw belangenbehartiger. We vragen extra gegevens op om daarmee de hoogte van de claim te kunnen onderbouwen.

Stap 4
Als de aansprakelijkheid is erkend, vragen we de aansprakelijke partij om een voorschot op uw schade.

Stap 5
Bij lichamelijk letsel monitoren we het herstel van de benadeelde.

Stap 6
Na stap 5 kunnen er 3 situaties ontstaan.

 1. De aansprakelijke partij betaalt het gevraagde schadebedrag.
 2. De aansprakelijke partij doet een tegenbod. We onderhandelen in overleg met u tot een overeenkomst volgt.
 3. In uitzonderlijke gevallen wil de aansprakelijke partij niet betalen of onderhandelen. We adviseren over een gerechtelijke procedure.
Wat is loonregres?

Stel, uw werknemer krijgt een auto-ongeluk waaraan hij geen schuld heeft. Hij kan daardoor tijdelijk niet werken. Maar niet alleen uw werknemer lijdt schade. Ook u heeft als werkgever te maken met financiële schade. U bent namelijk wettelijk verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Dat kan een dure verplichting zijn. DAS helpt u om het nettoloon en andere kosten te verhalen op de aansprakelijke derde partij. Zo draait u niet op voor loonschade die anderen moeten vergoeden.

Het regresrecht van ondernemers
Als uw werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt is geworden, kunt u als werkgever gebruikmaken van uw regresrecht. Dat houdt in dat u de loonschade, re-integratiekosten en andere kosten die gemaakt worden voor de zieke werknemer op de veroorzaker kunt verhalen. Doet u niets? Dan laat u mogelijk duizenden euro’s aan terugvorderingen liggen.

Heeft u verzuimverzekering?
Als u een verzuimverzekering heeft afgesloten, kan Letselschadehulp van DAS u helpen door het volgende voor u te verhalen:

 • het eigen risico in dagen of in euro’s van de verzuimverzekering;
 • de loonschade als u heeft gekozen om de loondoorbetaling voor het minimum (70%) te verzekeren en toch 100% van de loondoorbetaling uitkeert.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?
Heeft u als werkgever een zakelijke rechtsbijstandverzekering gesloten? Dan wordt het verhalen van de kosten op de veroorzaker veelal vanuit deze verzekering geregeld.

Onze hulp betaalt zich uit
Veel werkgevers laten kansen op regres onbenut.  Ze hebben onvoldoende tijd of capaciteit om schade op derden te verhalen. Of ze missen de kennis. Dat  is zonde, maar begrijpelijk. Want regres is specialistenwerk. Elke zaak vergt expertise en toewijding om het onderste uit de kan te halen. Met DAS boekt u resultaat. Onze standvastige specialisten weten hoe ze snel een zaak inventariseren, de benodigde gegevens verzamelen en tot overeenstemming komen met derden. We leveren maatwerk, ook wat betreft de kosten. Daarmee betaalt onze hulp zich snel uit.

Meer dan 50 jaar specialist
DAS koppelt meer dan 50 jaar ervaring aan de laatste inzichten in actuele jurisprudentie. Die expertise zetten we graag voor u in. Ons team van (letselschade)specialisten zet zijn tanden in zaken waar een verhaal in zit. Of het nu gaat om een nieuw dossier of een dossier onder het stof: we vinden snel openingen voor regres

Gratis brochure

Alles over loonregres

 

Download de brochure
"Met onze expertise en toewijding halen we voor u het onderste uit de kan."

Judith Pol
Senior Letselschadespecialist bij DAS