Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden geven aan onder welke condities u handelt. Met deze kleine lettertjes kunt u grote risico's uit de weg gaan. Een overzicht van de belangrijkste punten.

E-paper Algemene voorwaarden

 • Checklist voor uw algemene voorwaarden
 • Adviezen voor verbetering

Doe de scan

 • Check of uw bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving
 • Direct online advies
 • Inclusief verbeterpunten

Zelf opstellen

 • Stel zelf uw algemene voorwaarden op
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht

Jurist on Demand

 • Maakt uw algemene voorwaarden op maat
 • Ook als u niet verzekerd bent!
 • Voor een vaste prijs

Al onze diensten

Bekijk al onze diensten voor ondernemers

 

Of bel ons voor gratis advies over onze diensten:

 

088 3279 883

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de kleine lettertjes waarin je aangeeft onder welke voorwaarden jouw bedrijf zakendoet. In de algemene voorwaarden vermeld je dus de regels die je hanteert voor onder andere de leveringen, betalingen, de verkoop en de inkoop.

Waartoe dienen algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden dienen als bescherming van de ondernemer. Je dekt je in voor risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen en voorkomt daarmee mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst. Zie jouw algemene voorwaarden als de spelregels waarvan je wilt dat klanten zich eraan houden. Aan de hand van deze kleine lettertjes bepaal je onder andere onder welke condities je levert, betaalt, verkoopt, inkoopt en garantie aanbiedt.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Nee, je bent niet verplicht algemene voorwaarden op te stellen, te hanteren en/of te deponeren. Het is echter wel aan te raden om dergelijke voorwaarden op te stellen en te gebruiken, omdat je hiermee vastlegt wat jouw rechten en plichten zijn en de rechten en plichten van de wederpartij.

Maar het kan wel zijn dat je voor een ondernemingsverzekeringen verplicht bent om met algemene voorwaarden te werken. Ook een keurmerk voor jouw branche kan algemene voorwaarden verplicht stellen. In de meeste gevallen geeft het keurmerk duidelijk aan wat er minimaal in de voorwaarden moet zijn opgenomen.

Wat leg je vast in je algemene voorwaarden?

Er zijn bepalingen die bijna altijd in de algemene voorwaarden staan. Veelvoorkomende standaardbepalingen zijn:

 • offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding);
 • transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?);
 • levertijd (overmacht);
 • betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);
 • eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling);
 • garantie (zo ja, onder welke voorwaarde);
 • afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);
 • aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Hoe leg je de algemene voorwaarden vast?

Zorg dat uw wederpartij voor of tijdens het sluiten van het contract de kans krijgt om uw algemene voorwaarden te lezen. U kunt de voorwaarden op de offerte drukken of als losse bijlage of bestand meesturen. Krijgt uw klant die gelegenheid niet, dan gelden uw voorwaarden voor deze overeenkomst niet. De overeenkomst blijft dan wel van kracht, maar op uw algemene voorwaarden kunt u geen beroep meer doen. U heeft dus een informatieplicht.

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden wanneer je zakendoet met bedrijven en algemene voorwaarden voor consumenten?

Als u zakendoet met consumenten, gelden zwaardere eisen dan wanneer u zakendoet met bedrijven. In de wet staat namelijk de ‘zwarte lijst.’ Hierin staan bepalingen die sowieso verboden zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst niet zomaar verhogen.

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden?

De termen ‘algemene voorwaarden’ en ‘leveringsvoorwaarden’ worden vaak door elkaar gebruikt. Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten.

Meer weten?

Wilt u voorkomen dat uw klanten verkeerde verwachtingen hebben en wilt u de juridische risico’s die uw onderneming loopt zoveel mogelijk beperken? Dan is het verstandig om algemene voorwaarden te hanteren. Controleer regelmatig of deze nog up-to-date zijn. Wilt u weten waar uw algemene voorwaarden aan moeten voldoen?

Download de gratis e-paper: Waar moeten algemene voorwaarden aan voldoen?