Algemene voorwaarden

Heeft jouw bedrijf de algemene voorwaarden al op orde? Die geven aan onder welke condities je zakendoet. Waar heb je ze precies voor nodig? Wat zet je erin? En hoe stel je ze op? Met onze online generator kun je zelf je algemene voorwaarden schrijven. Hulp nodig? Onze juristen kunnen ook je algemene voorwaarden aanpassen.

Zelf opstellen

 • Stel zelf je algemene voorwaarden op
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht

Controleren en aanpassen

 • Controleren én aanpassen in één pakket
 • Volledig volgens de laatste wetgeving
 • Zeker van een juridisch waterdicht document

Laten opstellen

 • Laat je algemene voorwaarden op maat maken
 • Ook als je niet verzekerd bent!
 • Voor een vaste prijs
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden geven aan onder welke voorwaarden jouw bedrijf zakendoet. Je vermeldt de regels die je hanteert voor onder andere de leveringen, betalingen, de verkoop en de inkoop.

Waartoe dienen algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden beschermen jou als ondernemer. Je dekt je in voor risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen. Daarmee voorkom je mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst. Zie ze als de spelregels waaraan je klanten zich moeten houden. Aan de hand van deze spelregels bepaal je onder andere onder welke voorwaarden je levert, betaalt, verkoopt, inkoopt en garantie aanbiedt.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Nee, je bent niet verplicht algemene voorwaarden op te stellen, te hanteren en/of te deponeren. Deponeren betekent dat je je algemene voorwaarden beschikbaar stelt via de Kamer van Koophandel. Het is wel aan te raden om dergelijke voorwaarden op te stellen en te gebruiken, omdat je hiermee vastlegt wat jouw rechten en plichten zijn en de rechten en plichten van de wederpartij.

Maar het kan wel zijn dat je voor een ondernemingsverzekering verplicht bent om met algemene voorwaarden te werken. Ook een keurmerk voor jouw branche kan ze verplicht stellen. In de meeste gevallen geeft het keurmerk duidelijk aan wat er minimaal in de voorwaarden moet zijn opgenomen.

Wat leg je vast in je algemene voorwaarden?

Er zijn bepalingen die bijna altijd in de algemene voorwaarden staan. Veelvoorkomende standaardbepalingen zijn:

 • offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding);
 • transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?);
 • levertijd (overmacht);
 • betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);
 • eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling);
 • garantie (zo ja, onder welke voorwaarde);
 • afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);
 • aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Hoe leg je de algemene voorwaarden vast?

Zorg dat je klant voor of tijdens het sluiten van het contract de kans krijgt om je algemene voorwaarden te lezen. Je kunt de voorwaarden op de offerte drukken of als losse bijlage of apart bestand meesturen. Geef je klant die gelegenheid, anders gelden je voorwaarden voor deze overeenkomst niet. De overeenkomst blijft dan wel van kracht, maar op je voorwaarden kun je geen beroep meer doen. Je hebt dus een informatieplicht.

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden voor bedrijven en die voor consumenten?

Als je zakendoet met consumenten, gelden zwaardere eisen dan wanneer je zakendoet met bedrijven. In de wet staat namelijk de ‘zwarte lijst’. Hierin staan bepalingen die sowieso verboden zijn. Zo kun je bijvoorbeeld de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst niet zomaar verhogen.

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden?

De termen ‘algemene voorwaarden’ en ‘leveringsvoorwaarden’ worden vaak door elkaar gebruikt. Leveringsvoorwaarden zijn voorwaarden die specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten.

Hou je algemene voorwaarden up-to-date

Wil je voorkomen dat je klanten verkeerde verwachtingen hebben en wil je de juridische risico’s die je onderneming loopt zoveel mogelijk beperken? Dan is het verstandig om algemene voorwaarden te hanteren. Controleer regelmatig of ze nog up-to-date zijn. Wil je weten waaraan je algemene voorwaarden moeten voldoen?

Download de gratis e-paper: Waar moeten algemene voorwaarden aan voldoen?

Heb je een vraag over algemene voorwaarden?

We helpen je graag met je vraag! Bekijk hier hoe je zelf algemene voorwaarden kunt opstellen. Of laat ons het voor je doen. Natuurlijk kun je ons ook altijd even bellen voor advies, op telefoonnummer 088 3279 832.