Arbeidsovereenkomst opzeggen

Wilt u een arbeidscontract opzeggen? Dan moet u rekening houden met een opzegtermijn. Ook voor een werknemer die zelf ontslag neemt, geldt een opzegtermijn.

Opzegtermijn werkgever

De opzegtermijn voor u als werkgever is afhankelijk van de arbeidsduur:

Arbeidsduur Opzegtermijn
tot 5 jaar 1 maand
tussen 5 en 10 jaar 2 maanden
tussen 10 en 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Het gaat hier om wettelijke opzegtermijnen. U mag met een werknemer altijd een langere opzegtermijn afspreken. Een kortere opzegtermijn dan de wettelijke mag alleen wanneer dit in de geldende cao is afgesproken. Kijk die daarom altijd even na voor u een afspraak maakt.

Opzegtermijn werknemer

De opzegtermijn voor uw werknemer is één maand. Maar in plaats van deze wettelijke opzegtermijn kunt u in het arbeidscontract een langere opzegtermijn afspreken. Maar let op:

  • de opzegtermijn van de werknemer mag nooit langer zijn dan 6 maanden.
  • de opzegtermijn van u als werkgever moet minimaal het dubbele zijn. Sommige cao’s staan ook toe dat voor de werkgever en werknemer dezelfde opzegtermijn geldt.

Vaste arbeidsovereenkomst beëindigen?

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt u alleen op een van de volgende manieren beëindigen:

  • Met wederzijds goedvinden (met een vaststellingsovereenkomst).
  • Opzegging met instemming van de werknemer: deze ontslagvorm lijkt op ontslag met wederzijds goedvinden. Het verschil is dat u bij opzegging met instemming de goedkeuring van de werknemer nodig hebt en een redelijke ontslaggrond. Bovendien moet u de werknemer een transitievergoeding betalen.
  • Door tussenkomst van de rechter.
  • Met toestemming van het UWV.

Veelgestelde vragen