Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heet ook wel een tijdelijk arbeidscontract. Zo een arbeidscontract sluit u voor een beperkte periode. Waar moet u op letten bij het aanbieden van de arbeidsovereenkomst? Wat zet u erin? En hoe eindigt de arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die u sluit voor een beperkte periode. Bijvoorbeeld de periode van een aantal maanden of jaren, of de duur van een project. De duur van de arbeidsovereenkomst staat dus vast, wat niet het geval is bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd oftewel een vast arbeidscontract. Dit arbeidscontract loopt in principe oneindig door.

Twijfelt u tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd? Er zijn op drie punten verschillen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Download e-paper Wanneer kies ik voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden

Wilt u uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden? Dan zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten:

Ketenregeling

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet u rekening houden met de zogenoemde ketenregeling. Die bepaalt wanneer een tijdelijk arbeidscontract overgaat in een vast arbeidscontract. Volgens deze regeling mag u maximaal 3 opvolgende tijdelijke arbeidscontracten sluiten in 36 maanden.

Sluit u meer dan 3 opvolgende tijdelijke arbeidscontracten? Of overschrijden meerdere arbeidscontracten de periode van 36 maanden? Dan gaat het tijdelijke arbeidscontract automatisch over in een vast arbeidscontract.

Arbeidscontracten zijn opvolgend als uw werknemer tussen deze contracten 6 maanden of korter uit dienst is geweest. Wilt u de keten van arbeidscontracten doorbreken? Dan moet u zorgen voor een tussenperiode van meer dan 6 maanden.

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bevat soms bepalingen over het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zo kunnen in een cao uitzonderingen op de ketenregeling staan. Denk aan bepalingen die meer tijdelijke arbeidscontracten mogelijk maken en voor een langere periode.

Geldt voor uw bedrijf of branche een cao? Check dan wat er op dit gebied geregeld is.

Gelijke behandeling

Werknemers moeten kunnen rekenen op een gelijke behandeling. Dat geldt ook voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zo is het verboden om op grond van zwangerschap het tijdelijke arbeidscontract van een zwangere werkneemster niet te verlengen.

Inhoud arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De inhoud van de arbeidsovereenkomst komt grotendeels overeen met die van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wel zijn er enkele bijzonderheden:

Duur
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de duur van de arbeidsovereenkomst staan. De duur wordt meestal aangegeven met een begindatum en een einddatum.

Ook is het mogelijk dat een tijdelijk arbeidscontract geen einddatum bevat. Bijvoorbeeld omdat het gaat om een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project. In dat geval moet het einde van het project wel objectief te bepalen zijn. Dat houdt in dat het einde afhankelijk is van de werkzaamheden en niet van de wil van u of uw werknemer.

Tussentijds opzegbeding
Het is verstandig om een tussentijds opzegbeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met deze bepaling bestaat er een mogelijkheid om het arbeidscontract tussentijds op te zeggen. Vergeet niet de opzegtermijn te benoemen.

Proeftijd
Een proeftijd is niet altijd toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U kunt alleen een proeftijd afspreken bij:

  • een tijdelijk arbeidscontract van meer dan zes maanden;
  • een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding mag u alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zetten. Deze uitzonderingen zijn zo beperkt dat wij altijd aanraden eerst contact op te nemen met een jurist.

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na afloop van de afgesproken periode of na het afronden van een project. Gaat het om een tijdelijk arbeidscontract van zes maanden of langer? Dan moet u aanzeggen oftewel schriftelijk laten weten of u de arbeidsovereenkomst voortzet. Bijvoorbeeld als u het tijdelijke arbeidscontract niet verlengt. U moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het arbeidscontract aanzeggen. Doet u dat niet, dan bent u een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris. Of als u te laat aanzegt een bedrag naar rato. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig schriftelijk heeft aangezegd. 

Stel zelf een arbeidsovereenkomst op!

Wilt u zelf een goede arbeidsovereenkomst opstellen? Met onze Documenten Selfservice maakt u zelf een op maat gemaakt document op.

Stel uw eigen arbeidsovereenkomst op

Lees verder