Ontslagen met tijdelijk contract

Wilt uw werkgever het contract beëindigen voor de afgesproken einddatum? Dan moet er in uw arbeidscontract staan of eerder opzeggen mogelijk is.

Eerder opzeggen staat in uw contract

Uw werkgever kan uw tijdelijke contract alleen opzeggen als er in het contract staat dat er tussentijds kan worden opgezegd. Verder moet er aan één van de voorwaarden worden voldaan:

  • U geeft als werknemer toestemming voor die opzegging.
  • Er staat een proeftijd in het contract en uw werkgever zegt op binnen de proeftijd.
  • Uw werk bestaat uit nagenoeg uitsluitend huishoudelijke diensten voor uw werkgever. U doet dit minder dan 4 dagen per week.
  • Er is een dringende reden voor het ontslag. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd.
  • U bekleedt als werknemer een geestelijk ambt.

Eerder opzeggen staat niet in uw contract

Staat in uw arbeidscontract niet aangegeven dat deze eerder kan eindigen? Dan moet uw werkgever altijd toestemming tot opzegging aan UWV of ontbinding bij de kantonrechter vragen om uw contract eerder te beëindigen. Uw werkgever moet in deze situatie dus altijd een procedure volgen om het contract te beëindigen. Zodra uw werkgever toestemming bij UWV of de kantonrechter heeft gevraagd, krijgt u hier bericht over. U krijgt de mogelijkheid hierop te reageren.

Uw tijdelijke contract niet verlengd?

De werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde van het tijdelijk contract aan u aangeven of het contract verlengd wordt of niet. Dit moet schriftelijk gebeuren. Doet uw werkgever dit niet? Dan heeft u recht op een aanzegvergoeding. Uw werkgever moet u dan een schadevergoeding van maximaal één maandsalaris betalen. Is de werkgever te laat met aanzeggen? Dan is de vergoeding gelijk aan het loon over de periode dat uw werkgever te laat was.

Deze verplichting heeft de werkgever niet als:
  • uw tijdelijk contract korter is dan 6 maanden.
  • u een tijdelijk contract heeft voor een termijn die niet van te voren te bepalen is, zoals voor een project of vervanging van een zieke collega.
  • er geen einddatum in uw tijdelijk contract staat.
  • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft.
Zo claimt u uw aanzegvergoeding

Heeft uw werkgever u niet minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten dat hij uw tijdelijke contract niet wilde verlengen? Stuur dan een aangetekende brief waarin u uw aanzegvergoeding claimt.

Veelgestelde vragen