Klachtenrapportage DAS Rechtsbijstand N.V.

Elk jaar stellen wij een klachtenrapportage op. Daarin staat hoeveel klachten wij in dat jaar hebben ontvangen en afgehandeld.
Bekijk de klachtenrapportage 2018 van DAS.