Onderzoek naar kwaliteit juristen en advocaten

Door
DAS

Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de kwaliteit van de rechtshulpverleners in Nederland beoordeeld. Juristen werkzaam bij een rechtsbijstandverzekeraar scoorden beter dan de advocatuur.

In 2011 kregen rechtshulpverleners die niet als advocaat staan ingeschreven ruimere mogelijkheden om de belangen van hun cliënten bij de rechter te verdedigen. Tegenstanders van deze maatregel vreesden een achteruitgang van de rechtshulpverlening. Deze vrees was aanleiding om het onderzoek te houden.

“Op basis van het kwaliteitsoordeel van professionals en de tevredenheid van klanten wordt de rechtshulp die wordt geleverd in het kader van een rechtsbijstandverzekering als beste beoordeeld. Vrijgevestigde advocaten zijn iets minder goed beoordeeld dan verzekeraars, maar de gemiddelde beoordeling is zonder meer positief.” (bron rapport WODC)

Het gehele rapport is hier te vinden.