Affectieschade: roep om erkenning nabestaanden gehoord

affectieschade

affectieschadeEr is lang op gewacht. Een wet die de vergoeding van affectieschade regelt voor nabestaanden. 1 januari 2019 was het zover. De wet is van kracht. Nederland is een van de laatste landen in de Europese Unie met een dergelijke regeling. Ik ben blij dat de wet er is. Geen enkele financiële vergoeding kan het leed van nabestaanden van slachtoffers compenseren, maar het betekent wel voor de nabestaanden erkenning van hun leed.

Roep van slachtoffers

De roep van nabestaanden was er al langere tijd. Vooral de verontwaardiging was vaak groot dat het Nederlandse rechtssysteem niet voorzag in een financiële vergoeding bij overlijden aan nabestaanden. Mijn collega’s en ik namen de immateriele vergoeding soms wel al in de claim op, maar feitelijk was daar geen wettelijke basis voor. Dat was dan meer uit ‘empathie’ dan dat we juridisch een poot hadden om op te staan.

Discussie

Zoals altijd met nieuwe wetgeving verwacht ik dat de randen van de mogelijkheden wel zullen worden opgezocht. De groep nabestaanden die recht hebben op een vergoeding is beperkt tot partners, kinderen en ouders. Stiefkinderen en -ouders maakten er in eerste instantie geen deel van uit, maar zijn er inmiddels toch aan toegevoegd. Maar er blijven altijd grensgevallen te bedenken: de LAT-relaties, de oma die de moederrol op zich nam, enzovoort. Ik vermoed dat daar nog wel discussies over gaan ontstaan.

Mariska Wisman, senior jurist Zorg & Letsel

Wil je weten wat affectieschade precies is? Kijk dan op onze site.