Afwezig op het werk: wie trekt de portemonnee?

Door
DAS

Het is wachten op de eerste blaadjes en sneeuwvlokken die gaan vallen. Vaak worden herfst en winter als gezellige maanden beschouwd. De tuinfakkels en loungesets worden vervangen door de hoek van de bank met een dekentje en kaarsjes. Voor zowel werkgevers als werknemers kunnen deze seizoenen echter tot grote ergernissen leiden. Niets is zo storend als je met het krieken van de dag al klappertandend op de fiets stapt om vervolgens bij aankomst op je werk te vernemen dat het pand waarin je werkt is ontruimd of de huisarts waarvoor je, als doktersassistente werkt, ziek is. Vraag is dan of het loon op die dagen dat een werknemer afwezig is, moet worden doorbetaald.

Oorzaak van afwezigheid

Uitgangspunt is dat je moet werken voor je geld, dat is logisch. Maar wat als je wel wilt werken, maar dit door omstandigheden niet gaat lukken? Als de reden voor jouw afwezigheid een zuiver persoonlijke is, anders dan bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, dan is jouw werkgever niet verplicht om het loon door te betalen. Denk bijvoorbeeld aan afwezigheid vanwege een door de werknemer veroorzaakte schorsing, een gevangenisstraf of te laat komen op je werk omdat je je hebt verslapen.

Als het niet klip en klaar is dan zal het lastig zijn om vast te stellen of een bepaalde oorzaak voor rekening komt van een werknemer of van de werkgever. Er moet dan worden gekeken of een oorzaak meer in de persoonlijke levenssfeer van een werknemer ligt of binnen de risicosfeer van de werkgever. Gebeurtenissen die te verwachten zijn, zoals Ziggo die onlangs werd aangevallen door D-dos, ligt in de risicosfeer van degene die deze gebeurtenis had moeten voorzien, Ziggo dus. Uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals de brand in het centrum van Roermond waardoor asbest de gehele binnenstad lamlegde, zijn niet te verwachten. Per geval zal moeten worden bezien of een werkgever het loon moet doorbetalen of niet. Belangrijk hierbij is onder meer de aard van het bedrijf. Als een bedrijf gevoelig is voor brand en deze ontstaat daadwerkelijk, dan zal de werkgever het loon wel moeten doorbetalen. Om aanspraak te kunnen maken op loon zal je als werknemer wel de bereidheid moeten hebben, en tonen, om te werken.

Veranderende wetgeving

De wetgeving gaat ten aanzien hiervan waarschijnlijk per 1 april 2016 veranderen. Nu is het een werknemer die, wil hij aanspraak maken op loon, moet aantonen dat het niet werken in alle redelijkheid voor rekening komt van de werkgever. Dit gaat verschuiven naar de werkgever. Die zal moeten aantonen dat de werknemer niet bereid was te werken en dat het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Een lastige opgave voor de werkgever, verwacht ik. Voor een werkgever is het een geruststellende gedachte, zelfs misschien een aanrader, dat er ook thuis kan worden gewerkt. Uiteraard indien het werk zich hiervoor leent en dit gefaciliteerd kan worden door een werkgever. Als zich een calamiteit voordoet, kan er in veel gevallen gewoon gewerkt worden.

Miranda Oostenrijk, jurist DAS Roermond

Heb jij vragen of problemen over betaling van je loon?