Bedrijfspand huren? Dit zijn de regels

We zien dat de meeste ondernemers een huurcontract van vijf jaar niet meer van deze tijd vinden. Anno 2018 is dat te begrijpen. Maar nog steeds gelden bepaalde regels. Ga je een pand huren binnenkort? Ga dan goed na wat je rechten en plichten zijn.

Wettelijk bepaald

In de wet is bepaald dat voor een middenstandsbedrijfsruimte, de zogenoemde ‘290-bedrijfsruimte’, een huurperiode geldt van vijf jaar of langer. Een huurperiode van vijf jaar wordt zonder opzegging – op grond van de wet  automatisch verlengd met opnieuw een periode van vijf jaar. Na tien jaar wordt het dan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er een beding geldt waarbij steeds voor vijf jaar verlengd wordt.  Dan wordt er steeds voor bepaalde tijd verlengd.

Onderhandelen

Onderhandelen en bepaalde afspraken maken, kan altijd. Je kunt bijvoorbeeld onderling een huurperiode van drie jaar afspreken. Maar de wet steekt er wel een stokje voor als één van de partijen die afspraak niet nakomt. Wettelijk zit je namelijk aan een termijn van vijf jaar vast en heb je dus geen poot om op te staan als je toch die drie jaar wil afdwingen . Alleen bij de eerste huurovereenkomst tussen partijen is het mogelijk om wettelijk een huurperiode van maximaal twee jaar af te spreken. De bedrijven krijgen zo de kans na twee jaar te stoppen of te verhuizen, omdat bijvoorbeeld een grotere ruimte gewenst is.

Overige bedrijfsruimten

Voor overige bedrijfsruimten, de zogenoemde  ‘230a-bedrijfsruimte’,  kunnen huurder en verhuurder elke huurtermijn afspreken die zij beiden redelijk vinden. Meestal gaat het om dezelfde termijnen zoals afgesproken bij middenstandsbedrijfsruimten. Maar dit is niet verplicht. Er kunnen dus zowel langere als kortere termijnen worden afgesproken. Daar is wettelijk niets over vastgelegd.

Huurprijs

Als huurder spreekt je zelf een huurprijs af met de verhuurder. De hoogte hiervan is niet in de wet geregeld. Dit geldt zowel voor een middenstandsbedrijfsruimte als voor overige bedrijfsruimte. Je mag dus elke prijs afspreken die je wilt.

Huurverhoging

De huurprijs van een middenstandsbedrijfsruimte kan elke vijf jaar worden herzien, tenzij de  overeenkomst voor een periode langer dan vijf jaar is gesloten. Het wettelijke criterium voor huurverhoging is de gemiddelde prijs van een vergelijkbare bedrijfsruimte in de nabije omgeving, gerekend over de vijf voorafgaande jaren. Voor overige bedrijfsruimte geldt dit niet. Partijen zijn volledig vrij in het onderling afspreken van een huurprijswijziging. Een huurder wordt niet door de wet tegen een huurverhoging beschermd. Als je het als huurder niet eens bent met een nieuw voorstel van de verhuurder, mag je de huurovereenkomst beëindigen.

Niet eens met huurverhoging

Ben je het niet eens met een huurprijsverhoging voor jouw bedrijfsruimte en je komt er niet samen met de verhuurder uit? Dan kun je de rechter vragen om de nieuwe huurprijs vast te stellen.

Huurachterstand

Als je niet in staat bent de huur te betalen, is het niet verstandig om de situatie op zijn beloop te laten. Bij een huurachterstand van drie maanden kan de verhuurder namelijk de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruiming van de bedrijfsruimte toe te staan. Het is daarom belangrijk om met de verhuurder in gesprek te gaan. Probeer begrip te kweken voor de situatie en een betalingsregeling af te spreken. Leg een betalingsregeling met de verhuurder altijd schriftelijk vast, zodat je er een bewijs van hebt.

Ramon van Lieshout, jurist

Vertoont het pand dat je huurt gebreken? Spreek je verhuurder er schriftelijk op aan met onze gratis voorbeeldbrief.