Bezwaar tegen eindexamenuitslag: heeft het zin?

Door
DAS

Niet haar favoriete vak. Wiskunde. Toch moest *Fleur vorig jaar in dat vak eindexamen doen. Zij ging bibberend naar de zaal, waar ze voor de deur stond te drentelen totdat deze openging. Dat duurde volgens Fleur erg lang. Toen ze eenmaal op haar plek zat en de verzegelde envelop kon openen, ging ze ijverig aan de slag. Tijdens het maken van het examen werd zij, naar haar idee, telkens afgeleid. In de zaal naast haar werd er blijkbaar vergaderd. Ze hoorde gebrom, met af en toe een uitschieter naar boven. Dan werd het ook echt een gesprek met hoorbare zinnen. In ieder geval stoorde het haar vreselijk. Fleur kon de opgaven niet binnen de gestelde tijd maken. Tot haar grote teleurstelling heeft zij het examen niet gehaald.

Rustige examenomgeving

In het examenreglement staat dat de school faciliteiten moet bieden voor een rustige examenomgeving. Ook moet de school ervoor zorgen dat de leerlingen tijdig hun plek kunnen bereiken en zich op hun gemak kunnen installeren. Dit staat niet in het officiële examenreglement, maar is een goed gebruik. In het geval van Fleur begon het eindexamen om half twee in de middag en zou tot half vijf duren. De deur moest dus om kwart over één open gaan.

Te laat

Fleur ging bij haar vriendinnen te rade. Was zij nu werkelijk de enige die last van het geluid had gehad? En heeft zij echt de tijd gehad die ervoor stond om het examen te maken? Volgens Fleur en haar vriendinnen was de deur te laat open gegaan. Ook was de verzegelde envelop veel te laat aan de leerlingen getoond, zodat ze pas om kwart voor twee aan haar examen kon beginnen. Al met al had Fleur het idee, dat haar een half uur tijd was ontnomen. Nog afgezien van het rumoer uit de zaal naast haar.

Bezwaar

Zij accepteerde dit niet en tekende bezwaar aan. Van ieder examen moet een verslag worden gemaakt. Iedere handeling die voor en tijdens het examen wordt gedaan, moet hierin worden opgeschreven. Hieruit bleek dat zij om tien voor half twee naar binnen mocht en de opgaven op tijd zijn uitgedeeld. Om vijf over half twee kon Fleur met de opgaven aan de slag. Er is geen tijdverlies geweest. Uit het verslag bleek niet dat er herrie is geweest waar iemand last van kon hebben. Omdat dit een officieel document is, die door meerdere mensen moet worden ondertekend, wordt dit als waar bevonden. Helaas voor Fleur wordt haar beroep afgewezen.

Voorschriften

Niet iedere beroepszaak loopt zo af als die van Fleur. Mocht je het niet eens zijn met de gang van zaken binnen de school en vind je dat er bepaalde voorschriften zijn overtreden of helemaal niet toegepast, dan heeft een procedure zeker zin. Raadpleeg altijd eerst het examenreglement van je school.

Ik wens je veel succes en hopelijk verloopt jouw examen vlekkeloos.

Marjolein Hofman- Kremer, senior jurist onderwijsrecht

*de naam is gefingeerd

Wil je meer informatie? Kijk dan op de site van het landelijk actiecomité scholieren (http://www.laks.nl)