Collectief ontslag: waar moet je op letten?

ING schrapt duizenden banen in Nederland en België. In Nederland staan 2.300 banen op de tocht. Het gaat om vijftien procent van de arbeidsplaatsen binnen de ING. Het zal je maar overkomen als werknemer. Waarop moet je dan letten?

Formeel anders

Als een ontslag minimaal twintig werknemers treft, spreek je van een collectief ontslag. Zo’n grootscheeps ontslag moet worden gemeld aan de bonden en bij het UWV. De werkgever moet vervolgens met de vakbonden overleggen over een sociaal plan. Dat is dus anders dan bij een individueel ontslag. En hoe zit het met de rechten van de werknemers die betrokken zijn bij een collectief ontslag?

Onderhandelingsruimte

Er gelden specifieke regels die onder andere zijn vastgelegd in de Wet melding collectief ontslag. Zeker bij grote reorganisaties als bij ING worden de gevolgen van het ontslag uitonderhandeld tussen de werkgever en de bonden en daarna vastgelegd in een sociaal plan. De individuele werknemer kan hierover vaak niet meer onderhandelen, wat bij een individueel ontslag wel kan. De onderhandelingsruimte is bij een collectief ontslag dus kleiner. Als het goed is hebben de vakbonden dat namelijk al voor je gedaan.

Oude formule

Bij collectieve ontslagen zie ik vele varianten in sociale plannen en ontslagvoorzieningen. Zo zie ik in sommige sociale plannen nog steeds de kantonrechtersformule voorbijkomen bij de berekening van de hoogte van de ontslagvergoeding, alhoewel dat wel steeds minder wordt. De transitievergoeding wordt steeds vaker gehanteerd. Dit is de ontslagvergoeding zoals die vanaf juli vorig jaar in de wet is vastgelegd. Maar ook hierin kom ik verschillende varianten tegen. Van één keer tot soms wel drie keer de transitievergoeding. En drie keer de transitievergoeding komt dan weer neer op de kantonrechtersformule. Begrijp je het nog?

Tekenbonus

Wat ik ook regelmatig terugzie in sociale plannen: een tekenbonus. Als je een overeenkomst tekent, krijg je een extra vergoeding van bijvoorbeeld een maandsalaris. Teken je niet en besluit je inhoudelijk verweer te voeren en het UWV verleent de werkgever uiteindelijk toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan krijg je die tekenbonus niet. Het is dus belangrijk van tevoren een goede inschatting te maken of een verweer tegen je ontslag zal slagen. Is die kans klein? Dan kan het verstandig zijn eieren voor je geld te kiezen en die tekenbonus dus te pakken. Hanteert je werkgever bijvoorbeeld een verkeerde ontslagvolgorde, dan zou je er voor kunnen kiezen niet te tekenen en inhoudelijk verweer te voeren. Het is in ieder geval verstandig je goed te laten adviseren door een arbeidsrechtjurist.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

Meer weten over ontslag al verzekerd bij ons?

Meer weten over ontslag en niet verzekerd?