Gevangen in concurrentiebeding. Wat kun je doen?

Door
DAS

‘Dat is allemaal leuk en aardig, maar hoe kom ik er vanaf?’ Een vraag die wij vaak krijgen over het concurrentiebeding. Het flauwe antwoord op die vraag is dat je er simpelweg niet voor had moeten tekenen, maar dat is vaak mosterd na de maaltijd. Dat begrijp ik maar al te goed.

Stel, je werkt een aantal jaar met veel plezier bij je werkgever en de arbeidsrelatie is goed. Echter, je bent van mening dat je werkgever kansen laat liggen en het is uiteindelijk jouw werkgever die de koers van de onderneming bepaalt. Niet langer kun je je identificeren met de richting die de onderneming opgaat. Je voelt dat de langste tijd tussen jou en je werkgever voorbij is. Daarom houd je je ogen open op de arbeidsmarkt voor nieuwe uitdagingen in de branche. Die nieuwe baan wordt steeds waarschijnlijker. De onderhandelingen met je nieuwe werkgever zijn in een vergevorderd stadium. Dan ontdek je dat er iets in je arbeidsovereenkomst staat waar je geen rekening mee hebt gehouden. Het concurrentiebeding. Ai.

Boete

Veel werkgevers willen een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst. Hiermee verzekeren zij zichzelf dat je niet, na het dienstverband, bij een concurrent gaat werken. Doe je dat toch, dan moet je daar in de regel een flinke boete voor betalen. Dat kan pijnlijk zijn.

Extra eis

Met de Wet werk en zekerheid moet een concurrentiebeding aan een extra eis voldoen. Wil een werkgever een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk arbeidscontract dan is hij sinds 1 januari 2015 verplicht om schriftelijk te motiveren welk zwaarwegend belang hij hierbij heeft. Dit geldt enkel voor een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten die na 1 januari 2015 zijn overeengekomen. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoeft dus nog steeds niet gemotiveerd te worden.

Belangen geschaad

Het kan zijn dat je wel heel erg zwaar in je belangen wordt geschaad door het opgenomen concurrentiebeding. Wat kun je doen als het als het zwaard van Damocles boven je hoofd hangt?

  • Controleer altijd of het concurrentiebeding aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het moet schriftelijk overeengekomen zijn, je moet meerderjarig zijn op het moment dat je de arbeidsovereenkomst hebt getekend en het moet om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaan. Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan? Dan is de kans groot dat het concurrentiebeding niet geldig is.
  • Ga in gesprek met je werkgever, misschien is het mogelijk om het concurrentiebeding om te zetten in een relatiebeding. Een relatiebeding houdt kort gezegd in dat je wel bij een concurrent mag werken, maar dat je geen relaties van jouw werkgever mag benaderen.
  • Een concurrentiebeding kan je aanmerkelijk beperken in je mogelijkheden. Zo kan er overeengekomen zijn dat je in Europa niet meer in de transportsector mag werken. Een gevolg hiervan kan zijn dat je geen ander werk kan vinden. Dan kun je aan de kantonrechter vragen om het concurrentiebeding te matigen of te vernietigen.

Dennis de Mooij, medewerker adviesdesk

Wil je meer weten over het concurrentiebeding? Voor vragen kun je terecht bij onze adviesdesk.