Conflict met VvE: let op de termijnen

Problemen vloer

Conflict VvEConflicten met de Vereniging van Eigenaars (VvE) gaan vaak over het plaatsen van een op- of aanbouw of over de hoogte dan wel het betalen van de gemeenschappelijke kosten, zoals servicekosten of de kosten voor verbouwing van de gemeenschappelijk delen van het gebouw.

Op- of aanbouw

Bij conflicten over een op – of aanbouw gaat het vaak over het niet verlenen van toestemming door de VvE voor de gewenste op- of aanbouw van het appartement. Ook zie je vaak dat andere eigenaren een op- of aanbouw bij de buren willen voorkomen.

Oneens met besluit

Heb je een conflict met de VvE? Dan adviseer ik om een vergadering van de VvE uit te laten roepen en dan een besluit te laten nemen over het bewuste onderwerp. Kun je je niet vinden in het genomen besluit binnen de VvE? Dan kun je het besluit laten toetsen door de rechter. Dat moet dan veelal wel binnen een maand na datum van het besluit worden gedaan dan wel binnen een maand nadat je kennis hebt kunnen nemen van het besluit.

Korte termijnen

Je hebt in veel gevallen dus hele korte termijnen als je een besluit wil aanvechten. Houd dus de agenda van de vergaderingen in de gaten en informeer na de vergadering actief welk besluit er op de vergadering is genomen. Ga niet stil zitten, want dan verstrijkt de fatale termijn van een maand en dat is jammer. Beter is om op de vergadering aanwezig te zijn en mee te stemmen over het besluit. Jouw mening telt dan mee.

Tijdig melden

Wil je dat wij de zaak beoordelen? Meld het dan zo snel mogelijk zodat wij nog voldoende tijd hebben om de zaak te beoordelen en zo nodig binnen de termijn van een maand maatregelen kunnen nemen en de zaak bij de kantonrechter aan kunnen melden.

Iris Kleinmoedig, senior jurist