Crucifix of hoofddoek: uiting van geloof op de werkvloer

Gisteren was in het nieuws dat het personeel van Air France geen hoofddoek wil dragen op vluchten naar Iran. Zij willen geen kleding dragen die ‘een duidelijk religieuze uiting’ is. De discussie over een kledingcode op de werkvloer laait daarmee weer op.

Religieuze conflicten

Werkgevers en werknemers binnen een organisatie worden vaker geconfronteerd met religieuze conflicten. Als ondernemer moet je in dat soort situaties goed op je hoede zijn en zorgvuldig handelen. De Algemene Wet Gelijke Behandeling beschermt een werknemer onder meer tegen onderscheid op grond van godsdienst. Maar hoe ver gaat die vrijheid van godsdienst nu eigenlijk? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig.

Uiting geven aan geloof

Zo moest het Gerechtshof in Amsterdam een aantal jaren geleden een oordeel geven in een geschil tussen het Gemeentelijke Vervoerbedrijf Amsterdam en een van zijn werknemers. Die werknemer droeg al meer dan tien jaar een ketting met crucifix. Met die ketting gaf hij zichtbaar uiting aan zijn christelijke geloofsovertuiging. Toen bij het GVB een nieuw kledingvoorschrift werd doorgevoerd, werd de werknemer gedwongen het kruis onder zijn kleding te dragen. Hij was het hier niet mee eens. Tot zijn grote ergernis mochten de islamitische werkneemsters namelijk wel een hoofddoek dragen en aldus zichtbaar uiting geven aan hun geloof. Hij spande een kort geding aan en vroeg om de ketting met crucifix over zijn bedrijfskleding te mogen blijven dragen.

Onderscheid gerechtvaardigd

Zowel de kantonrechter als het Hof wees die vordering af. Het Hof oordeelde dat er weliswaar sprake was van een indirect onderscheid op grond van godsdienst maar dat dit onderscheid gerechtvaardigd was. Het streven naar een zakelijke, uniforme en professionele uitstraling was een aanvaardbaar doel voor invoering van het kledingvoorschrift, aldus het Hof. De vergelijking met de hoofddoek van de moslima-collega’s ging volgens het Hof niet op, omdat deze hoofddoeken niet onzichtbaar gedragen kunnen worden en geen afbreuk doen aan de uniformiteit. De hoofddoeken waren in GVB-kleuren uitgevoerd en voorzien van een GVB-logo.

Gelijke behandeling

Voor ondernemers kunnen religieuze conflicten op de werkvloer voor problemen zorgen. Moet je als ondernemer zover gaan dat er helemaal geen uiting aan het geloof meer mag worden gegeven? Wellicht is de oplossing te vinden in onderlinge verdraagzaamheid. Zorg in ieder geval voor een gelijke behandeling.

Pascal Besselink, senior jurist Arbeidsrecht en Pensioenrecht DAS

*(foto (CC): JoannaBourne via Flickr)