De derde helft

Door
DAS

Na een lekkere wedstrijd sporten is het fijn om nog even na te praten. En als het weer het toelaat dan graag buiten op het terras bij het clubgebouw. Nu blijkt niet iedereen daar van gediend te zijn. Maanden geleden werd mijn hulp ingeroepen door het bestuur van een sportvereniging. Een buurman die op 400 meter afstand woonde van het sportcomplex, klaagde over geluidsoverlast van het terras. Tierend kwam hij meerdere keren per week het terrein op dat hij geen behoefte had aan de nabeschouwing van de wedstrijd.

Exploitatievergunning

De buurman had ook al bij de gemeente geklaagd. Met een verwijzing naar de exploitatievergunning vond de gemeente dat er niets aan de hand was. Meneer woonde nu eenmaal dichtbij een sportclub. En de sportvelden en het clubgebouw stonden er toch echt al toen hij er kwam wonen.

Terrasvergunning

De buurman liet het er niet bij zitten en verzocht de gemeente om toepassing van bestuursdwang. Hij had ontdekt dat voor het hebben en gebruiken van een terras een terrasvergunning noodzakelijk is. En die was er niet. Dat verbaasde mij want in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stond heel duidelijk dat voor een terras een vergunning moet worden aangevraagd. Daarop heb ik de gemeente om uitleg gevraagd. Het antwoord was simpel maar niet afdoende. Namelijk: de terrasvergunning wordt afgeschaft. Maar dat zou pas over drie maanden zijn. Wat nu te doen? De buurman had wel een punt. Ondanks dat het maar voor een korte periode zou zijn werd alsnog een terrasvergunning aangevraagd. Gelukkig werd deze ook verleend. Om eventuele overlast te voorkomen heeft het bestuur in een ledenbrief de leden verzocht zich te houden aan de regels en rekening te houden met de omwonenden

Bestuursdwang

Probleem opgelost zou je denken, maar zo eenvoudig liet de buurman zich niet van zijn stuk brengen. Er kwam een verzoek om toepassing van bestuursdwang omdat het terras ook wordt gebruikt buiten de toegestane tijden. Helaas bleek de buurman weer gelijk te hebben. Het terras was op zwoele zomeravonden langer in gebruik dan toegestaan. Dat kan voor de burgemeester voldoende reden zijn het terras tijdelijk te sluiten. Voor de vereniging geen leuk vooruitzicht. Samen met het bestuur besloot ik naar de al geplande ledenvergadering te komen en een toelichting te geven over de regels en wat de consequenties kunnen zijn als men zich niet aan de regels houdt.

Eind goed al goed

Enkele weken na de ledenvergadering kreeg ik een kopie van de beslissing op het verzoek om bestuursdwang. Afgewezen. De buurman bleek te zijn verhuisd en had geen belang meer bij een besluit. Of de leden dit nog uitbundig gevierd hebben op het terras weet ik niet.

Thijs van der Weijde, jurist

Zit jij in zo een situatie en wil je advies? Neem dan contact met ons op. Ook als je niet verzekerd bent.