Eigen auto verhuren: de risico’s in kaart

Particulieren die hun eigen auto verhuren aan andere particulieren. Het levert een aantal voordelen op zoals extra inkomsten en het is milieubewust. Wat dat betreft ben ik helemaal voor. Maar wat gebeurt er als er een verkeersboete op de mat valt die is begaan door de huurder met jouw auto?

Boete

Vaak kan bij constatering van een overtreding door de politie niet worden vastgesteld wie de bestuurder was van, bijvoorbeeld het geflitste voertuig. De beschikking wordt verzonden aan de kentekenhouder, de verhuurder dus. Wil je onder de boete uitkomen dan moet je aannemelijk maken dat er sprake is van een ‘bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst’ voor een termijn van ten hoogste drie maanden. In mijn ogen, een heel gedoe.

Escape

Er is dus op zich wel een escape: het bedrijfs- of beroepsmatig aangaan van een huurovereenkomst. Maar wanneer is dat het geval? Het Gerechtshof in Leeuwarden oordeelde in 2014 dat daarvan geen sprake was in het geval van een particulier, die een bedrijf opdracht gegeven had om haar auto namens haar te verhuren aan derden. Zij bleef als kentekenhouder van de auto aansprakelijk voor betaling van een boete voor een overtreding die de verhuurder had begaan. Het Hof oordeelde dat de enkele omstandigheid dat zij de verhuur van haar voertuig, via een opdracht tot dienstverlening, had uitbesteed aan een derde, daartoe onvoldoende was. Volgens het Hof bleef zij de hoedanigheid van particulier houden. De mogelijkheid tot een escape is dus een lastige.

Worst case scenario

Je loopt dus bepaalde risico’s. Als de huurder al meerdere verkeersboetes heeft uitstaan, kan de politie, bijvoorbeeld tijdens een controle, de huurder staande houden. De politie kan dan jouw auto buiten gebruik stellen. Dan kun je dus niet over je auto beschikken. Je auto wordt na taxatie overgebracht naar de ‘Domeinen Roerende Zaken’. Je kunt je auto daar binnen vier weken ophalen. Maar niet zomaar. Dat kan alleen als je eerst het openstaande boetebedrag plus de verhogingen en de kosten van overbrenging en bewaring betaalt die nog open staan op naam van de huurder. Jij draait dus op voor de kosten van een ander en zo’n bedrag kan aardig oplopen. Wanneer je jouw auto niet ophaalt binnen 12 weken na aanvang van de buitengebruikstelling, gaat de officier van justitie er vanuit dat je het recht op je auto hebt opgegeven. De officier van justitie mag in dat geval je auto aan een derde in eigendom overdragen, verkopen of vernietigen. In een ‘worst case scenario’ ben je dus je auto kwijt als de huurder niet betaalt en jij de openstaande bedragen niet kunt betalen.

Laten informeren

Kortom, ik vind het een geweldig initiatief dat particulieren hun auto’s kunnen verhuren maar ik raad je wel aan om je vooraf goed te laten informeren over alle rechten en plichten van huurders en verhuurders, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen om het wel, of niet te doen.

Mireille Detrixhe, medewerker Corporate Communicatie

Niet eens met een verkeersboete? Hier lees je meer informatie.