En weer krijgt Uber een klap

Je hoort wel vaker dat innovatie wordt gedwarsboomd door starre wet- en regelgeving. Daar weten ze bij Uber alles van. In Nederland wilde het bedrijf de taximarkt openbreken, met Uberpop. Iedereen met een rijbewijs en auto kon zich inschrijven als Uberpop chauffeur. Omdat de chauffeurs niet gediplomeerd zijn kwamen de gediplomeerde taxi chauffeurs in opstand.  De inspectie Leefomgeving en Mobiliteit deelde hoge boetes uit aan de Uberpop chauffeurs. Uberpop verloor de strijd. Maar dat was nog niet het einde van Uber. De Uber taxi bestaat nog steeds. En als ik de geluiden in mijn omgeving mag geloven, wordt er volop gebruik van gemaakt.

Gezagsverhouding

Of het bedrijfsmodel standhoudt is de vraag. De Britse rechter heeft onlangs geoordeeld dat de Uberchauffeur geen zzp’er is maar een werknemer in dienst van Uber. Zou de Nederlandse rechter het oordeel van zijn Britse collega kunnen volgen? Ik denk van wel. Zodra er een gezagsverhouding is, is er al snel sprake van een arbeidsovereenkomst. De Uberchauffeur legt zich vast om op overeengekomen tijden bereikbaar te zijn en de aangeboden ritten uit te voeren. Dan moet je concluderen dat er een gezagsverhouding aanwezig is. En dus een arbeidsovereenkomst. Over de andere elementen van een arbeidsovereenkomst, het verrichten van werk en het daarvoor krijgen van loon, bestaat namelijk al geen enkel misverstand. Die zijn aanwezig.

Wet DBA

De Uberchauffeur zal aan zijn opdrachtgever een VAR verklaring hebben afgegeven waaruit blijkt dat hij zelfstandige is. Zoals bekend is de VAR verklaring vervallen en moet er een modelovereenkomst worden afgesloten tussen de zzp’er en de opdrachtgever. Dit is geregeld in de Wet DBA. Een modelovereenkomst voor taxichauffeurs heb ik niet kunnen vinden. De Uberchauffeur loopt naar mijn mening een groot risico dat hij niet als zelfstandige wordt aangemerkt en zijn fiscale voordelen als zelfstandige moet inleveren. Uber loopt daarnaast ook nog een risico. Want als de Uberchauffeur als werknemer wordt gezien, zal Uber sociale lasten moeten afdragen. En uiteraard nette arbeidsovereenkomsten moeten sluiten.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

*Wet DBA= Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Meer weten over de regels van de Wet DBA? Bekijk onze video: