Ergernis over laadpalen: heeft bezwaar maken zin?

De parkeerdruk neemt meer en meer toe. Het vinden van een leeg parkeervak wordt steeds meer een uitdaging. En als je een leeg parkeervak gevonden hebt, blijkt het steeds vaker een laadplek te zijn voor elektrische auto’s. In veel lokale verkiezingsprogramma’s staat het niet voor niets op de agenda. Voor iedere laadpaal vervalt een parkeerplek voor een brandstofauto en dat levert geregeld ergernis op bij omwonenden. Maar kun je bezwaar maken tegen het plaatsen van een laadpaal bij jou in de straat?

Reserveren

Een laadpaal kan net als een lantaarnpaal gewoon geplaatst worden. Er is daarvoor geen verkeersbesluit nodig. Dat betekent dat de gemeente overal laadpalen kan plaatsen. Daar kan niets tegen gedaan worden. De gemeente moet wel een verkeersbesluit nemen om een parkeervak te reserveren voor elektrische auto’s. En tegen dat besluit kun je wél bezwaar maken. Grote vraag is alleen: heeft het zin?

Van tafel geveegd

In veel gevallen blijft het bij klagen en wordt er nauwelijks geprocedeerd, maar kortgeleden deed een rechter uitspraak over zo’n bezwaar. Dat geeft een beetje inzicht in hoe een rechter oordeelt over dergelijke zaken en dat betekent niet veel goeds voor klagers. Het argument dat er minder parkeerplaatsen overblijven voor brandstof auto’s veegde de rechter van tafel. Een parkeerplaats opofferen voor een elektrische auto zal de parkeerdruk nauwelijks vergroten.

200 meter van huis

De bezwaarmaker stelde nog dat de aangewezen parkeerplaats 200 meter van de woning van de aanvrager ligt. Er zouden veel betere alternatieve plekken zijn. De rechter oordeelde dat de gekozen plek, waar meerdere parkeerplekken zijn, geschikter is dan de voorgestelde alternatieve locaties. De parkeerplek mag alleen voor het laden gebruikt worden en kan voor meerdere elektrische auto’s worden gebruikt. Dus: volle accu, lege parkeerplek en daarmee beschikbaar voor een andere elektrische auto.

Goede afweging

Deze uitspraak zal vele gemeenten en het legioen rijders in Tesla’s, Leaf’s, Zoe’s of gelijkwaardige elektrische auto’s steunen in hun bijdrage aan een duurzamere wereld. Gemeenten moeten wel oog houden voor een goede afweging van alle belangen, zodat voors- en tegens op een goede wijze worden afgewogen.

Anita Barada, jurist bestuursrecht

Reacties (12)

 • Berend |

  Accu vol dan de parkeerplaats leeg en een volgende auto om te laden? Was het maar zo?n feest. Zolang er een stekker in hangt wordt er geladen en dat kan zo maar 12 uur duren. Ik moet nog zien dat daar een bonnetje voor uitgeschreven wordt. Overigens….. er wordt op die manier wel degelijk een parkeerplaats aan normaal parkeergebruik onttrokken waardoor de parkeerdruk wel hoger wordt. Je kunt/mag daar immers niet met een niet elektrische auto gaan staan. Op deze manier is een parkeerplaats in een tankstation veranderd. Dat levert een bestemmingswijziging op?
  Ik ben niet tegen elektrisch, maar er zitten nog wel wat scherpe kantjes aan.

  • Olav Wagenaar |

   U heeft gelijk vaak komt een laadplek op de plaats van een gewone parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen wordt er echter niet minder door. Van handhaving verwacht u niets. Of u daar gelijk in heeft zal de praktijk moeten uitwijzen. En u zegt dat de parkeerplaats die een laadplek is geworden daarmee in een tankstation is veranderd. Een tankstation heeft in een bestemmingsplan een specifieke omschrijving. Die niet geldt voor een parkeerplek met laadpaal. Voor het omzetten van een openbare parkeerplek in een een openbare parkeerplek met laadpaal lis een ontheffing (wijziging) van het bestemmingsplan niet nodig.

 • Peter |

  Bij mij in de straat staan ook 2 laadpalen voor 4 elektrische auto’s. Overdag leeg, maar na 17.00 uur alle 4 bezet tot aan de volgende ochtend met altijd dezelfde kentekens. Die hebben dus niet alleen een oplaadpunt, maar ook een gratis vaste parkeerplek voor de nacht en het weekend. de andere bewoners zijn 4 plekken kwijt en moeten wel per jaar betalen als bewoners zijnde.
  Slechte regeling. En wat als er meer komen ?

  • Olav Wagenaar |

   U heeft gelijk als er meer laadplekken komen ten kosten van gewone parkeerplaatsen dan kan dat nadelig uitpakken voor bezitters van een “gewone” auto. Als de gemeente een aanvraag krijgt voor een extra laadplek, dan zal de gemeente opnieuw moeten beoordelen of die extra plek kan worden toegewezen. Hte is dus vooraf geen uitgemaakte zaak dat er extra parkeerplekken komen.

 • h.p. van Putten |

  Er moeten in de omgeving en andere plakken waar geen parkeerplekken zijn, toch ruimte zijn te vinden om te kunnen laden, waarom op een bestaande parkeerplek. Zet ook oplaadpalen bij een benzinepompstation.

  • Olav Wagenaar |

   Steeds meer benzinestations liggen buiten de woonomgeving. Daardoor is een laadplek bij een benzinestation meestal niet de meest geschikte plek.

 • Nico aan den Toorn |

  Is dit geen discriminatie? Als je geen electische auto hebt mag je dus die plek niet gebruiken.
  Ik vind dat wel redelijk voor invalide parkeeerplaatsen. Die hebben immers geen keuze voor wat betreft hun probleem. Kopers van een electrische auto hebben dat wel. Met een auto met gewone brandstof moet ik immers ook zelf op zoek naar een plaats, waar ik kan tanken en ik kan mijn auto daar vervolgens niet voor de rest van de dag parkeren, tenimnste, dat is de normale situatie. Waarom zou de bezitter van een electrische auto dat dan wel moeten mogen? Zorg dan dat je een garage hebt en laad hem op in je eigen garage.

  • Olav Wagenaar |

   Bij de aanwijzing van een elektrische parkeerplaats worden alle belangen afgewogen. De rechter heeft daar nog een keer naar gekeken en is tot de conclusie gekomen dat de gemeente voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de omwonende. En daaruit kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van discriminatie.

 • Jaap Verkerk |

  Ik woon in een seniorenflat en overweeg een elektrische auto aan te schaffen.Er zijn geen oplaadpalen beschikbaar(helemaal geen)
  De Parkeer plaats is openbaar.
  In een eengezinswoning(waar ik uitkom) kun je de auto op eigen net opladen.
  Hoe zit dat bij een appartement?
  M.VR. Gr.
  Jaap Verkerk

  • Olav Wagenaar |

   Bij of in een appartementencomplex kan eventueel een aansluiting voor elektrische auto’s worden aangelegd. Meestal is hier wel toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren. Hoe uw Vereniging van Eigenaren hier mee omgaat, kunt u aan het bestuur vragen.

 • Pim |

  Het probleem zou goed beschouwd niet de laadpaal moeten zijn , maar het parkeerplaatsen tekort of de overbevolking. Je kunt dus kiezen waarop je je pijlen richt. Waarom moet dan altijd weer de innovatie zo onder vuur komen te liggen. Dingen veranderen, wen er aan, zou ik zeggen. http://www.vanbakelelektro.nl/

 • Theo Arts |

  De huidige situatie is dat de electrische auto die in het vak van de laadpaal staat niet word gecontroleerd, hoelang deze via een laadkabel met de auto en de laadpaal verbonden staat.

  Een makkelijke oplossing zou bijvoorbeeld zijn een maximuum laadduur invoeren en op de laadpalen de bekende parkeermetertijdsklok inbouwen, die de begintijd van het laden plus de maximuum eindtijd registreerd en deze als bonnetje uitprinten, welk vervolgens op de gebruikelijke wijze achter de voorruit zichtbaar moet worden geplaatst of door intoetsing van het kenteken op de laadpaal.

  Na het verstrijken van deze maximuum laadtijd, gaat het gewone parkeren in werking en gaat de teller lopen voor gewoon parkeren. Dit betekent extra opbrengsten voor de eigenaar van de laadpa(a)l (en) en/of de gemeente.

  In de huidige situatie betalen houders / bestuurders van electrische voertuigen NIETS en zij hoeven alleen de laadkabel aan de auto en aan de laadpaal te koppelen / te steken. Schijnwekking is tot op heden hierbij voldoende. !!!!