Ernstige verkeersovertreding begaan? Dit zijn de gevolgen

Door
DAS

Regelmatig krijgen mijn collega’s en ik op de Adviesdesk vragen over zwaardere verkeersovertredingen en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn. De vragen gaan met name over te hard rijden en rijden onder invloed. Dat kan grote financiële consequenties hebben, maar ook voor je rijbevoegdheid of je baan. Ik denk dat het goed is om de  gevolgen eens op een rij te zetten.

Recidive

Het Openbaar Ministerie pakt bestuurders die ernstige overtredingen begaan harder aan sinds 2015. Dat geldt voor bestuurders die binnen twee jaar meer dan drie overtredingen begaan die gevaarlijk en hinderlijk zijn voor anderen. Vanaf 2017 wordt er gekeken naar strafbare feiten die gepleegd zijn in de twee voorafgaande jaren.

Strafblad

Een ernstige overtreding die je begaat, zoals rijden onder invloed of met meer dan 30 km p/u te hard rijden, worden opgenomen in het strafregister door de Justitiële Informatiedienst. In de volksmond ook wel een “strafblad” genoemd. In dit strafregister wordt opgenomen hoeveel keer een bestuurder in het verleden de fout in is gegaan en wat de afloop daarvan was. Dus: of je bent vrijgesproken of veroordeeld.

VOG

Een registratie in het strafregister kan invloed hebben bij een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Of de registratie meetelt bij de beoordeling voor het afgeven van de verklaring is afhankelijk van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd. Het kan dus zijn dat een baan niet doorgaat omdat er geen VOG wordt afgegeven.

Soorten straffen

Wat voor soort straf er wordt opgelegd, is afhankelijk van de overtreding die is gepleegd. Bij een eerste overtreding krijg je vaak een strafbeschikking en een geldboete. Heb je meerdere overtredingen begaan in relatief korte tijd? Dan volgt doorgaans een dagvaarding en moet je voor de rechter verschijnen. Er kan een hogere boete worden opgelegd die vaak in combinatie gaat met een ontzegging van de rijbevoegdheid. Wanneer er sprake is van meerdere ernstige overtredingen kan het zelfs zijn dat je in hechtenis wordt genomen.

Verzet

Heb je een strafbeschikking ontvangen voor een verkeersovertreding en je bent het daar niet mee eens? Dan kun je verzet indienen binnen veertien dagen bij de officier van justitie. De officier kan de zaak dan voorleggen aan de strafrechter, of hij kan beslissen om de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen.

Ik zou zeggen: laat het niet zover komen en houd je aan de regels.

Mariska van Dorp, medewerker Adviesdesk

Niet eens met een verkeersboetes? Lees op onze site wat je dan kunt doen.

Reacties (8)

 • Peter A. Lubbers |

  Wat ik nog mis is de gevolgen voor de jachtakte. Ben je met de genoemde overtredingen / misdrijven nog wel te vertrouwen met een jachtakte. Dit kan gevolgen hebbend van intrekking tot niet meer verlenen van de jachtakte.

  • DAS |

   Beste heer Lubbers,
   Dank voor uw reactie. Een jachtakte kan inderdaad mogelijk worden ingetrokken als de houder misbruik heeft gemaakt van wapens of munitie of van de bevoegdheid om wapens en munitie voorhanden te hebben, maar ook als er aanwijzingen zijn dat aan hem het voorhanden hebben van wapens en munitie niet langer kan worden toevertrouwd. Bij ernstige verkeersovertredingen of roekeloos rijgedrag zou om die laatste reden tot intrekking van een jachtakte kunnen worden besloten. De houder van een jachtakte ligt als het ware onder een vergrootglas.

   Met vriendelijke groet,
   Martijn Smaling, jurist Bestuursrecht

 • H.W. Betlem |

  Hoe lang blijft deze notitie in het strafregister door de Justiti?le Informatiedienst staan?

  • DAS |

   Beste mevrouw of heer Betlem,
   Voor overtredingen (lichte strafbare feiten) geldt meestal dat ze voor 5 jaar geregistreerd blijven en tot maximaal 10 jaar als het gaat om registraties vanuit de recidiveregeling, dus als er sprake is van herhaling. Als er een overtreding is gemaakt die onder de Wet Mulder valt zal er geen registratie plaatsvinden in de justitiële documentatie.
   Ik hoop dat uw vraag hiermee voldoende beantwoord is.
   Met vriendelijke groet,
   Mariska van Dorp

 • Joop Heuders |

  Ik zou graag een afspraak willen maken omtrent een geschil.Ik zou graag willen weten of ik een kans maak bij dat geschil. Daarom lijkt het mij een goed idee om het eerst voor te leggen aan uw instantie op uw kantoor in Amsterdam en een deskundigen teraad plegen. Met vriendelijke groeten Joop Heuders

  • DAS |

   Geachte heer Heuders,
   Ik raad u aan om te bellen en te overleggen met mijn collega’s van de Juridische Adviesdesk op 020 – 651 88 15. Zij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 8 – 20 uur en op vrijdag tussen 8 – 17.30 uur. Met vriendelijke groet, Jet Labrie

 • Joop Heuders |

  Hiermede laat ik u weten,dat ik zeer verheugt ben dat Das toch nog iets voor mijn zou willen doen,Das.be lied weten dat ik met Das nl contact zou moeten nemen,dat zal ik ook zo spoedig mogelijk doen,maar in eerste in stantie,vond Das.nl dat het een zaak was voor NAB.be,ik neem zo spoedig mogelijk contact op met Das.nl Amsterdam. Met de vriendelijke groeten. Joop Heuders.

  • DAS |

   Beste heer Heuders,
   Het is mij niet helemaal duidelijk waar het om gaat, maar indien u verzekerd bent bij DAS Nederland en een zaak wil aanmelde, dan kunt u dat het best doen via onze website https://www.das.nl/service-en-contact/zaak-aanmelden. Heeft u een juridische vraag, dan kunt u ook bellen met mijn collega’s van de Juridische Adviesdesk. Zij bereikbaar via 020 -651 8815 op maandag t/m donderdag van 8:00 – 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 – 17:30 uur.

   Met vriendelijke groet,
   Jet Labrie, adviseur Corporate Communicatie