Van flex naar vast: of toch niet?

Als de berichten waar zijn dan wordt de kabinetsformatie binnenkort succesvol afgesloten. Een nieuwe regering zal dan snel worden beëdigd. Wat de nieuwe regering in petto heeft voor werkend Nederland is nog de vraag. Gaat de Wet werk en zekerheid nu op de schop? Of is er een compromis gesloten en wordt er rekening gehouden met de wensen van de grootste verdediger van het nieuwe ontslagrecht? Heeft minister Asscher als kamerlid nog een inbreng?

Vragen

Vragen die openstaan zijn: wat gebeurt er met de loondoorbetaling tijdens ziekte, blijft de transitievergoeding in stand bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, houden we zieke werknemers slapend in dienst en laten we de ketenregeling bestaan? Over de eerste onderwerpen heb ik al veelvuldig geschreven, nu wil ik even stilstaan bij de ketenregeling.

Beperkingen

De ketenregeling beperkt werkgevers in het aannemen van tijdelijk personeel. Een werkgever kan immers niet oneindig lang met een werknemer tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten. De ketenregeling beperkt het aantal tijdelijke contracten tot 3 in maximaal 24 maanden. Voor veel werkgevers en werknemers pakt deze regeling negatief uit. Werkgevers die met piekbelasting zitten, kunnen niet te vaak een beroep doen op dezelfde werknemer. Werknemers die geen zin hebben in een vaste baan maar voor tijdelijk wel graag terugkomen bij dezelfde werkgever, moeten omkijken naar een andere invulling van het tijdelijk werk.

Uitzonderingen

De Wet werk en zekerheid biedt de mogelijkheid om bij cao uitzonderingen vast te leggen. Van deze mogelijkheid wordt nog maar beperkt gebruik gemaakt. Voor seizoensarbeiders geldt de mogelijkheid en onlangs werd ook bij cao een uitzondering gemaakt voor de  sportsector. Daarnaast is er door de minister in de afgelopen tijd nog een aantal, al dan niet tijdelijke uitzonderingen, mogelijk gemaakt voor onderwijzend personeel, bestuurders en uitzendpersoneel.

Opvolging

De ketenregeling is hiermee naar mijn idee de meest lastig uit te leggen regeling binnen de Wet werk en zekerheid. Uitzonderingen volgen elkaar op om flexwerk tijdelijk weer mogelijk te maken. Daarmee is een van de wortels aan de Wet werk en zekerheid weggeknaagd. Wat volgt er nog?

Pascal  Besselink, senior jurist arbeidsrecht

Meer weten over de regels van de Wet werk en zekerheid? Download ons gratis gids.