Geroyeerd van sportclub door te weinig lotenverkoop: kan dat eigenlijk?

De afgelopen dagen was in het nieuws dat vier jeugdleden bij voetbalclub Bladella waren geroyeerd omdat ze te weinig geld hadden opgehaald met een lotenverkoop voor hun voetbalvereniging en de ouders weigerden het resterende deel te betalen. Tijdens een algemene ledenvergadering is bij de club besloten dat het lidmaatschap van de club wordt beëindigd als de kinderen geen of te weinig loten verkopen en de ouders niet bereid zijn de rest bij te betalen. Dat leidde tot een schrijnende situatie waarvan de kinderen de dupe zijn.

Loyaliteitsbonus

Veel sportverenigingen werken met een systeem dat leden een loyaliteitsbonus krijgen als daar het draaien van bardiensten of verkopen van loten tegenover staat. Met andere woorden: als leden vrijwilligerswerk doen voor de club dan hoeven ze minder contributie te betalen. Het mes snijdt op die manier aan twee kanten. Leden hebben voordeel omdat ze minder contributie hoeven te betalen en de club bespaart kosten omdat zij geen mensen hoeven in te huren.

Statuten

Als je zo een systeem hanteert of wil gaan hanteren dan is van belang wat er in de statuten staat. Als er niet in de statuten is opgenomen dat leden minder contributie hoeven te betalen omdat ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen voor de club zoals bardiensten draaien, fluiten of vlaggen, dan kun je als club niet afdwingen dat leden bardiensten draaien of loten verkopen. Als bestuur kun je de statuten niet tijdens een seizoen eenzijdig wijzigen. Ook niet als de ledenvergadering daarin heeft ingestemd. Je kunt het systeem pas invoeren met de start van het volgende seizoen. KPN kan ook niet ineens een abonnement met tien euro verhogen. Dat kan pas per prolongatiedatum.

Royement

Staat in de statuten dat leden recht hebben op een loyaliteitsbonus als zij vrijwilligerswerk doen voor de club, maar zij leveren die tegenprestatie niet? Dan zal de volledige contributie alsnog betaald moeten worden. Als dat niet gebeurt dan voldoet men niet aan zijn of haar betalingsverplichting. Gevolg kan dan een royement zijn. Als iemand zijn telefoonrekening of kabelabonnement niet betaalt dan zal dat uiteindelijk ook leiden tot een royement. Ouders  kunnen dan ook niet opvoeren dat hun kinderen geen tekenfilms meer kunnen kijken en daarom het royement niet terecht is.

Voorzichtig

Wel vind ik dat je voorzichtig moet zijn met het royeren als het om kinderen gaat. Gelukkig zijn Bladella en de ouders van de vier jeugdleden alsnog tot een oplossing gekomen en kunnen de kinderen gewoon weer lekker voetballen.

Ramon van Lieshout, jurist bij DAS

 

Reacties (2)

 • Meier Victor |

  Het is erg jammer dat dit incident door de “pers” zo is opgeblazen. De ruis die is ontstaan is niet weggenomen maar versterkt. Het is logisch dat iedereen onder dezelfde voorwaarden dezelfde contributie moet betalen. Ik ben het daarom volstrekt eens met het bestuur van Bladella. Wel is deze kwestie weer eens het bewijs dat de algemene ledenvergadering binnen verenigingen een achterhaald bestuursinstrument is. Mijn ervaring is dat je als bestuurder slechts maximaal zo’n 25 % van leden bereikt. De rest vindt het wel best. Je moet dus als bestuur op zoek naar een andere vorm van democratie om van een groter aantal leden commitment te krijgen. Aandachtspunt binnen de KNVB en Bladella moet dus zijn hoe voorkomen we ruis binnen verenigingen. Iets voor DAS in de rol van het “wegnemer” ruis?

  • DAS |

   Beste Victor,

   Dank voor je reactie. Belangrijk is om het goed in de statuten vast te leggen en dat duidelijk te communiceren aan alle leden.

   Groet Ramon