Agressie op werkvloer: neem het serieus

Ov-personeel durft niet al het geweld dat zij meemaken te melden, zo berichtte Metro gisteren. Ik las dat zij dat vooral nalaten uit angst hun baan te verliezen. Medewerkers die te vaak agressie melden zouden volgens CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert geregeld een gesprek hebben met hun leidinggevende over de vraag of zij wel op de juiste plek zitten.

Voorkomen of beperken

Ik schrok eigenlijk wel van die opmerking. Een werkgever die wordt geconfronteerd met een werknemer die melding maakt van door hem of haar ervaren geweld op de werkvloer zou namelijk het tegendeel moeten doen. Namelijk maatregelen treffen om agressie en intimidatie te voorkomen. Dat volgt ook nadrukkelijk uit de Arbowet. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Agressie en geweld zijn vormen van psychosociale belasting. Onder psychosociale belasting valt overigens ook pesten, seksuele intimidatie en (hoge) werkdruk.

Intern en extern

Bj agressie moet je onderscheid maken tussen interne en externe agressie. Interne agressie is agressie van collega’s, onder wie ook leidinggevenden, directie- en bestuursleden worden verstaan. Externe agressie is afkomstig van derden, zoals patiënten en klanten, maar dus ook reizigers in het openbaar vervoer. Het is soms lastig invloed uit te oefenen op het gedrag van derden, maar toch moeten werkgevers maatregelen treffen om agressie van reizigers tegenover hun werknemers te voorkomen. En dat doe je natuurlijk niet door je werknemer, die geweld door reizigers bij je meldt,te vragen of hij wel op de juiste plek zit.

Zorgplicht

Niet alleen de Arbowet legt de werkgever verplichtingen op, maar ook het Burgerlijk Wetboek. Zo heeft de werkgever een zogenoemde zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Blijkt dat de werkgever die zorgplicht niet is nagekomen? Dan is die werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden. En ten slotte is er ook nog eens zoiets als goed werkgeverschap. Ik meen te kunnen zeggen dat het stellen van de vraag of de werknemer wel op de goede plek zit nadat hij melding heeft gemaakt van agressie op de werkvloer, slecht werkgeverschap is. Ik zou deze werkgever dan ook willen adviseren klachten van zijn medewerkers voortaan serieus te nemen. En dat is overigens geen dreigement.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht