Gladheid: wegbeheerder aansprakelijk voor uitglijder?

Bij mij in de straat wordt niet gestrooid. De afgelopen dagen was het behoorlijk glad. Vooral in de bochten. Gek genoeg lijkt het ook juist daar altijd langer te blijven liggen. Ik parkeer mijn auto daarom niet op de parkeerplaatsen in de bocht. Het zal niet de eerste keer zijn dat er iemand iets te ruim de bocht doorkomt met die glibberige laag op straat. Maar ja, als het je gebeurt en je raakt van de weg waardoor er een fraaie deuk in je auto zit, wat dan? Kun je de wegbeheerder dan verwijten dat er niet gestrooid is?

Signaleren en bestrijden

Die vraag krijgen wij wel vaker van mensen die schade lijden doordat ze tijdens extreme gladheid door ijzel of sneeuw van de weg raken. Zij verwijten de wegbeheerder dat deze heeft verzuimd te strooien en vinden dat de overheid aansprakelijkheid is. Maar zo eenvoudig ligt het niet. De wegbeheerder hoeft niet in te staan voor totale afwezigheid van gladheid. Zij heeft een inspanningsplicht, geen garantieplicht. Deze inspanningsplicht houdt in dat de wegbeheerder over een adequaat gladheidsignaleringssysteem moet beschikken en dat de wegbeheerder adequaat moet reageren op gladheidsmeldingen. Daarnaast moet de wegbeheerder ook beschikken over een gladheidbestrijdingsplan. Maar de wegbeheerder is vrij om te kiezen welke wegen gestrooid moeten worden. Veelal worden bij extreme gladheid alleen de hoofdwegen gepekeld en komt men niet aan secundaire wegen toe. Zoals bij mij in de straat.

Strooiplan

De vraag die gesteld moet worden om te beoordelen of de wegbeheerder aansprakelijk kan zijn, is de volgende: heeft de wegbeheerder voldoende gedaan om gladheid door bevriezing te bestrijden? Met andere woorden: is er voldoende gedaan om gladheid te voorkomen door preventief te strooien, gladheid te bestrijden door curatief te strooien en voor gladheid te waarschuwen. Als de wegbeheerder bijvoorbeeld niet volgens het strooiplan heeft gestrooid dan kan hij aansprakelijk zijn.

Bekendheid met gladheid

Ik zal je nog een voorbeeld geven. Stel dat er op een bepaalde locatie, buiten de hoofdwegen om, meerdere ongelukken en meerdere meldingen van gladheid binnen komen. De wegbeheerder kan dan aansprakelijk zijn voor schade als hij bekend is met de extreme gladheid op die plek, maar deze toestand van het wegdek onveranderd laat. Uiteraard moet de wegbeheerder wel voldoende tijd hebben om maatregelen te nemen na een melding of een ongeluk. Dan moet je uitgaan van ongeveer 30 minuten.

Eigen verantwoordelijkheid

Als je de weg opgaat bij sneeuw of  ijzel op het wegdek dan heb je een eigen verantwoordelijkheid om je rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden. Je moet je snelheid dus aanpassen. Als je gaat rijden terwijl er een waarschuwing voor gladheid geldt en code rood is afgegeven dan helpt dat vaak niet om je schade vergoed te krijgen.

Tips

Lijd je schade door gladheid? Dan raad ik je aan om het te melden bij de politie. Daar zijn misschien al meerdere meldingen binnengekomen. Ook kun je bij omwonenden vragen of er al een soortgelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Vraag dan ook of de wegbeheerder daarover is geïnformeerd en zo ja, op welk moment en bij welke gemeentelijke dienst.

Mireille Detrixhe, medewerker Corporate Communicatie