Huis kopen: wanneer heb je een woning écht gekocht?

Huis kopen

Huis kopenHet is druk op de woningmarkt. Huizen staan niet lang te koop en het is moeilijk om aan een woning te komen. Het komt vaak voor dat een bezichtiging niet meer mogelijk is, omdat de woning al verkocht is onder voorbehoud. Maar wanneer heb je nou daadwerkelijk een woning gekocht?

Totstandkoming koopovereenkomst

Alle koopovereenkomsten komen tot stand door aanbod en een daarop volgende aanvaarding. Als we het hebben over de koop van een woning is dit niet anders. Wel zijn er strengere spelregels die nageleefd moeten worden bij de aankoop van een woning.

Bod

Als koper kun je een bod uitbrengen op de woning die je graag wilt hebben. De verkopend makelaar is echter niet verplicht om met je in onderhandeling te gaan. De verkoper en zijn makelaar kunnen eerst meerdere biedingen afwachten en met elkaar vergelijken voordat ze eventueel gaan onderhandelen over de verkoop. Zodra je van de makelaar een tegenbod krijgt, is het onderhandelingstraject begonnen. Vanaf dat moment mogen ze niet meer op een beter bod ingaan die ze van iemand anders krijgen. Er geldt wel een uitzondering hierop: als dit nadrukkelijk tegen je is verteld, mag het wel.

Schriftelijk

De koop van een woning komt wettelijk pas tot stand zodra deze schriftelijk is vastgelegd en door de verkoper en de koper is ondertekend. Een mondelinge toezegging of een bevestiging via e-mail is niet voldoende. Hierdoor kan je soms voor een lastig parket komen te staan. Het kan namelijk inhouden dat de verkoper niet meer wil meewerken aan de verkoop. Je kunt hem dan niet dwingen om de koopovereenkomst te ondertekenen. Wel kan in zo’n situatie de verkoper verplicht zijn om schade die je daardoor lijdt te vergoeden.

Bedenktijd

De koopovereenkomst moet door jou, je eventuele partner en door de verkoper worden ondertekend. Alle partijen moeten een ondertekend exemplaar ontvangen. Na ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst heeft de koper het recht de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen en kosteloos te ontbinden binnen drie dagen. Deze drie dagen starten op de dag na ontvangst van de koopovereenkomst en kunnen worden verlengd als een of meer van de dagen in het weekend valt.

Mariska van Dorp, medewerker Juridische Adviesdesk

Meer weten over het kopen van een huis? Op onze site vind je meer informatie.