Huurverhoging: hier moet je op letten

buren

huurverhogingJe verhuurder wil de huur verhogen, maar jij bent het er niet mee eens of vindt de verhoging te hoog. Kun je daar dan iets tegen doen? Zolang een verhuurder zich aan de huurregels houdt: weinig. Waar moet je als huurder in ieder geval op letten?

Maximale huurverhoging

Je verhuurder mag maar één keer per jaar de huur verhogen. De overheid stelt ieder jaar een maximale huurverhoging vast voor sociale huurwoningen. In 2018 mag de huur maximaal 3,9 tot 5,4 procent stijgen en is afhankelijk van je inkomen in 2016. Voor vrije sector huurwoningen gelden géén overheidsregels voor de maximale huurverhoging. En er geldt géén maximaal toegestane huurprijs op grond van een puntenstelsel. De verhuurder mag zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt, tenzij in de huurovereenkomst een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast.

Huurcommissie

Als je het niet eens bent met het voorstel tot huurverhoging kun je daartegen bezwaar aantekenen bij de verhuurder. Het bezwaarschrift moet voor de ingangsdatum van de huurverhoging worden ingeleverd bij de verhuurder. Bij een huurverhoging per 1 juli is dat dus voor 1 juli. Geef in je bezwaarschrift aan dat je bezwaar maakt en waarom. Je kunt een bezwaarschrift per post of per mail versturen. Als je er vervolgens samen niet uitkomt, dan is de verhuurder verplicht om uitspraak te vragen bij de huurcommissie. Zij beoordelen of de verhoging redelijk is of niet. Je verhuurder moet binnen zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging, een verzoek indienen bij de huurcommissie. Anders gaat de verhoging niet door. Hij kan dan nog wel een nieuw voorstel doen met een andere ingangsdatum.

Bezwaar huurverhoging vrije sector

Bij een vrije sector huurwoning mag de verhuurder de huur een keer per jaar verhogen én na een tussentijdse verbetering van de woning. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Er staat niets in je huurcontract over de jaarlijkse huurverhoging. De verhuurder kan dan elk voorstel tot huurverhoging doen die hij wil. Ga je niet akkoord met dat voorstel? Dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. Als de rechter het voorstel redelijk vindt, krijg je alsnog de kans met de huurverhoging in te stemmen. Anders bepaalt de rechter wanneer de huurovereenkomst eindigt.
 2. In de meeste vrije sector huurovereenkomsten staat wél hoe de huur jaarlijks wordt verhoogd. Dat is dan de overeengekomen huurverhoging, waaraan huurder en verhuurder gebonden zijn. Je moet als huurder die huurverhoging dus ieder jaar betalen. Klopt de berekening of het percentage niet? Maak dan bezwaar, want dan houdt je verhuurder zich niet aan het contract.

Christa Verploeg, senior jurist en MfN- registermediator

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn huurverhoging? Lees op onze site meer over huurverhoging.

Reacties (3)

 • V.B. |

  Wat kan ik tegen verhuurder ondernemen als hij zich niet houd aan de afspraken betreffende opgestelde regels bij huurcontract

  • DAS |

   Dank u wel voor uw reactie. Wij raden u aan om uw verhuurder een aangetekende brief te sturen waarin u hem verzoekt om zich aan de afspraken te houden. Tevens vermeldt u in deze brief de termijn waarbinnen hij dat moet doen. Komt hij dan alsnog de afspraken niet na, dan kunt u naar de huurcommissie stappen. Wilt u meer weten, bel dan onze Juridische Adviesdesk op 020 – 651 8815.

   • DAS |

    In aanvulling op ons vorige antwoord is als eerste van belang om te weten welke afspraken de verhuurder niet nakomt. Daarom is het verstandig om te bellen met onze Adviesdesk, zodat zij u verder op weg kunnen helpen.