Internet daten: vaker conflicten over omgangsregeling tussen gescheiden ouders

Internet daten wint aan populariteit en zit niet meer in de taboesfeer. Uit onderzoek van het CBS (2014) blijkt dat gescheiden mensen vaker een nieuwe partner via internet vinden dan niet gescheiden mensen (21% tegen 9%). Het internet kent geen grenzen en je ziet dat de geografische afstand geen belemmering is om een nieuwe relatie aan te gaan. Als blijkt dat de relatie bestendig is, willen nieuwe partners graag gaan samenwonen. Onverwachts bijkomend effect is een verhuizing naar een ander deel van het land. Vaak leidt dit tot geschillen tussen ex-echtelieden met kinderen. Je ziet steeds vaker dat ex-partners zich verzetten tegen de verhuizing omdat de omgangsregeling nauwelijks meer kan worden nagekomen. De achterblijvende ouder vreest zijn of haar kinderen nauwelijks meer te zien. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Het heeft een behoorlijke impact vaak.

Problemen rondom omgangsregeling

Onze echtscheidingsmediators en juristen zien als gevolg hiervan steeds meer dat er problemen ontstaan waar de kinderen de dupe van zijn. Denk bijvoorbeeld aan jonge kinderen die zonder begeleiding op de trein gezet worden voor een treinreis van meer dan anderhalf uur en drie overstappen. Maar kinderen worden ook vaak eerder teruggebracht om te zorgen dat ze de volgende dag op tijd op school zijn. Het contact met de ouder beperkt zich dan vaak tot niet meer dan een snel avondeten. Als de achterblijvende ouder niet instemt met vertrek naar een andere woonplaats dan wordt door die strijd de scheiding weer opnieuw beleefd door de kinderen.

Kinderconvenant

Partners belemmeren elkaar vaak in het aangaan van nieuwe relaties met meestal als inzet de omgangsregeling die voor de kinderen is vastgesteld. Uiteindelijk zijn de kinderen opnieuw de dupe van de scheiding. Het is daarom goed dat ex-partners naast de gebruikelijke omgangsregeling ook een kinderconvenant tekenen. ‘In dit convenant beloven de ouders aan de kinderen dat ze het beste voor hun kinderen nastreven, dat ze weten dat het niet hun schuld is dat de ouders gaan scheiden, dat ze altijd het kind van hun vader én moeder zijn en andere belangrijke zaken voor het kind. Het belang van het kind moet, vind ik, voorop staan tijdens een scheiding. No matter what.

Mireille Detrixhe, medewerker Corporate communicatie

Wil je meer weten over scheiden met kinderen?