Jonge vakantiekracht in dienst? Hier moet je op letten

Als ondernemer doe je er goed aan om de uren van je vakantiekrachten goed bij te houden. Als de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) constateert dat er sprake is van een onvolledige urenregistratie of teveel gewerkte uren, kan een waarschuwing of boete volgen. De boetes voor het te lang laten werken van minderjarigen zijn niet mis. Je loopt overigens niet alleen als ondernemer een risico, ook de ouders of voogd kunnen een boete krijgen als er teveel uren wordt gewerkt.

Goede urenregistratie

Ga als ondernemer niet uit van de afgesproken uren maar zorg ervoor dat een urenkaart wordt bijgehouden, waarop de arbeids- en rusttijden worden genoteerd. Zorg dat de kaart iedere dag door de vakantiekracht en de leidinggevende wordt afgetekend en dat de vakantiekracht ook zijn schooldagen noteert. Als hij of zij nog bij een ander werkt, zorg dan dat de daar gewerkte uren ook worden vermeld.

Beperkt

Om jongeren te beschermen mogen zij een beperkt aantal uren werken. Om te bepalen hoeveel uur jongeren mogen werken wordt er gekeken naar de leeftijd en of ze op de werkdag ook nog naar school gaan. Voor Jongeren die voor meer werkgevers werken geldt dat de gewerkte uren bij beide werkgevers opgeteld moeten worden.

Ondernemer moet controleren

Iedere ondernemer moet controleren of het maximaal aantal uren dat wordt gewerkt niet wordt overschreden. Als de werknemer via het uitzendbureau is ingehuurd, blijft de ondernemer verantwoordelijk voor de urenregistratie en riskeert de boete. Niet het uitzendbureau. Je moet als ondernemer dus goede afspraken maken met je jonge werknemer, want alleen de vakantiekracht kan je zeggen wanneer hij een schooldag heeft en of hij nog ergens anders heeft gewerkt.

Pacal Besselink, senior jurist arbeidsrecht