Jongeren moeten werk maken van oudedagvoorziening naast pensioen

Thuiswerken

Gisteren maakten de pensioenfondsen hun dekkingsgraad bekend. Veel pensioenfondsen hebben een dekkingsgraad van minder dan 90%. Dat betekent dat ze van elke euro minder dan 90 cent kunnen uitkeren. Iets wat mij zorgen baart en reden om tijdig te denken aan een andere vorm van oudedagvoorziening naast je arbeidspensioen.

Ver van mijn bed show

Toch schijnen maar weinig jongeren zich bezig te houden met hun pensioen. Dat snap ik ook wel. Als je jong bent dan is het allemaal toch nog een beetje de ‘ver van mijn bed show’. Toch vind ik het belangrijk dat jongeren er van doordrongen raken dat het verstandig is om, naast je arbeidspensioen, een aanvullende oudedagsvoorziening te regelen.

Regel oudedagvoorziening

Per 1 januari 2015 is de fiscale ruimte om pensioen op te bouwen drastisch beperkt. Vanaf de leeftijd van 21 jaar kun je pensioen opbouwen tot de pensioengerechtigde leeftijd, straks 67 jaar. Veel jongeren zullen niet aan 46 jaar opbouw komen omdat steeds meer jongeren studeren en daardoor pas later beginnen aan hun eerste baan. De gedachte dat je pensioen straks 70% van je laatst verdiende salaris is, is daarmee een illusie geworden. Des te meer reden om tijdig je oudedagvoorziening te regelen.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht

Wil je meer weten over pensioenen? Op onze site vind je informatie.