Laat werknemer en werkgever aan het woord bij ontslag om bedrijfseconomische reden

ontslag

ontslag om bedrijfseconomische redenIk lees in het nieuws dat er fikse kritiek wordt geuit op de ontslagprocedures bij het UWV als het gaat om het toewijzen van ontslagaanvragen van werkgevers op grond van bedrijfseconomische redenen. Er wordt te makkelijk uitgegaan van het verhaal van de werkgever, zo luidt de kritiek. De cijfers worden nauwelijks gecontroleerd, aldus de Inspectie SZW naar aanleiding van een door haar gehouden enquête.

Mondeling horen

Ik roep al jaren dat ik het onbegrijpelijk vind dat de UWV- ontslagprocedure volledig schriftelijk, en dus zonder het mondeling horen van werkgevers én werknemers, plaatsvindt. Een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter kent standaard een mondelinge behandeling. Hoor en wederhoor zou ook bij het UWV standaard de procedure moeten zijn en niet te worden beperkt tot alleen schriftelijke rondes. Dan krijgen werknemer en werkgever de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten. Je krijgt  vaak net wat meer feiten boven tafel dan wanneer de procedure beperkt blijft tot enkel een schriftelijke ronde.

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Het komt regelmatig voor dat werknemers opeens een vacature zien van hun ex-werkgever voor bijna een gelijke functie, nadat ze na toestemming van UWV zijn ontslagen. Dat  terwijl een werkgever na toestemming voor ontslag van het UWV geen nieuwe werknemer in dienst mag nemen binnen 26 weken voor dezelfde werkzaamheden zonder eerst de ontslagen werknemer(s) daarvoor te hebben benaderd. De ontslagen werknemer moet dan voorrang krijgen. Dat noemt men de wederindiensttredingsvoorwaarde. Volgens de Inspectie SZW werkt ook deze wettelijke regeling niet. De werkgever loopt hier ook een risico als hij zich er niet aan houdt: een werknemer kan namelijk eisen dat hij weer in dienst genomen wordt voor die functie en dat hij loon betaald krijgt.

Hoogste tijd

Hoogste tijd dus voor een mondelinge behandeling in ontslagprocedures bij het UWV, net zoals in ontbindingsprocedures bij de kantonrechter. Dat leidt niet alleen tot meer rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, maar vooral ook sneller tot meer acceptatie van de uiteindelijk door het UWV af te geven toestemming. De onvrede over dergelijke toestemmingen is nu namelijk te vaak groot.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

 

Reacties (2)

 • dhr B. |

  Geachte heer Besselink,

  Het is niet enkel de manier waarop het UWV uiteindelijk tot een oordeel komt waardoor er onvrede ontstaat, maar ook het feit dat zij over discretionaire bevoegdheid beschikt. Hierdoor zal ook een rechter niet gauw geneigd zijn anders te oordelen. In mijn situatie heeft het UWV zelfs naderhand toegegeven dat er, door enorme drukte, personeel van andere afdelingen wordt toegevoegd. Je kunt je afvragen hoeveel kennis van zaken zij hebben.

  • Olav Wagenaar |

   Beste heer B.
   Bedankt voor het dele van uw ervaring met het UWV.