Mediation blijkt fundamentele oplossing voor geschil over vlonders

Met een glimlach beëindig ik mijn telefoongesprek met Janine*. Ik zie een uitdaging. Janine maakte mij in ons telefonische intakegesprek meer dan duidelijk dat er wat haar betreft geen enkele onderhandelingsruimte is. De schade aan de vloer van haar dakterras bedroeg 20.000 euro. Eric*, de leverancier van de vlonderplanken, moest en zou haar schade tot op de laatste cent aan haar vergoeden. Van mediation had Janine geen hoge verwachtingen. Het is dat Eric mediation voorgesteld had en ze een rechter niet wilde vertellen dat ze dit voorstel geweigerd had.

Rechter

Ook Eric had weinig vertrouwen in mediation. Dat had hij mij al eerder te kennen gegeven. Hij voelde zich op geen enkele manier aansprakelijk voor de schade die Janine stelt te hebben geleden. Zijn jurist had hem gezegd dat een rechter hem en Janine naar alle waarschijnlijkheid alsnog de gang op zou sturen om te proberen de zaak met elkaar te regelen. Hij zou dan anderhalf jaar later net zo ver zijn als nu. Hij besloot toch een poging te wagen om in gesprek te gaan met Janine.

Tegenover elkaar

Met z’n vieren zaten ze aan de mediationtafel. Janine had haar man Guy* meegenomen en Eric zijn zakenpartner Hanneke*. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, algemene voorwaarden, productkwaliteit, causaal verband en andere juridische termen werden op elkaar afgevuurd. Ik greep in en stelde partijen de vraag hoe graag ze naar de rechter wilden. Het antwoord daarop was: niet.

Gezamenlijk belang

Janine en Guy wilden nog deze zomer weer van hun dakterras kunnen genieten. Een rechtszaak zou misschien nog wel 2 jaar duren. Eric en Hanneke wilden van deze zaak af. Nooit eerder was hun bedrijf voor de rechter gedaagd. De wens de kwestie snel af te wikkelen en een beslissing niet aan een rechter over te laten, bracht bereidheid tot onderhandelen. Met het vastleggen van afspraken over de levering van nieuwe vlonderplanken en een bijdrage in de schade, tekenden partijen uiteindelijk een paar weken later bij mij aan tafel de vaststellingsovereenkomst.

Bereidheid gesprek aan te gaan

Soms lijkt het dat een zaak niet geschikt is voor mediation. Als er bereidheid is met elkaar aan tafel te gaan, is een oplossing dichtbij. Als mediator zorg ik ervoor dat partijen weer in gesprek komen met elkaar. Ik leid het gesprek en zorg ervoor dat de onderliggende belangen van elke partij boven tafel komen. Daarna is de kans groot dat partijen zelf met elkaar tot een oplossing komen. Een snelle door partijen zelf bedachte oplossing is vaak  beter houdbaar dan een door de rechter opgelegde beslissing.

Christa Verploeg, senior jurist en MfN registermediator

*Namen gefingeerd

 

tags