Mediation mislukt? Verstoorde arbeidsverhouding geslaagd

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontbinding arbeidsovereenkomstOntbinding van een arbeidscontract op grond van een verstoorde arbeidsverhouding wordt makkelijker als er een mediationtraject is gevolgd dat niet tot een oplossing heeft geleid. Dat kunnen we wel concluderen na een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van afgelopen 29 maart. Daarmee wordt het in de praktijk ook makkelijker om dergelijke situaties juridisch te beoordelen.

Niet doorslaggevend

Het is een veel voorkomende situatie: een werkgever is ontevreden over het functioneren van een werknemer. Spreekt de werknemer hier in aardige of minder aardige bewoordingen op aan en stelt een verbetertraject voor. De werknemer is het hier niet mee eens en meldt zich ziek. De bedrijfsarts beoordeelt de ziekte, stelt vast dat er sprake is van een conflict en adviseert mediation. Die leidt niet tot een oplossing. En dan? Onder de Wet werk en zekerheid moet een verstoring zodanig ernstig zijn dat van de werkgever niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Dit moet wel vaststaan. Er moet namelijk sprake zijn van een voldragen redelijke grond. Het doorlopen en mislukken van een mediationtraject kon een rol spelen bij het beantwoorden van de vraag of de arbeidsverhouding verstoord is geraakt, maar dit was niet van doorslaggevende betekenis.

Extra reden

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is meer uitgesproken en stelt dat verstoring van de arbeidsverhouding een gegeven is als de mediation is mislukt. Dit opent de weg voor werkgevers om in dit soort situaties ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Ik verwacht dat werkgevers nu ook sneller voor mediation zullen kiezen. Dat heeft alleen maar voordelen. Hoe eerder er met elkaar wordt gesproken, hoe groter de kans dat er een oplossing gevonden wordt waar beide partijen tevreden over zijn. En als er geen oplossing te vinden is dan is dat ook sneller duidelijk. Dat is goed voor iedereen, want niemand is gebaat bij ruzie op het werk. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst is dan onvermijdbaar. De rechter kan de werknemer nog wel een transitievergoeding toekennen en mogelijk ook nog een billijke vergoeding.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht