Mediation: van moddergooien naar taart eten

De advocaat van Marcel* meldde zich bij mij met de vraag of ik beschikbaar was voor een arbeidsmediation. Datum en tijdstip stonden al vast. De werkgever wilde haast maken. Als het aan haar lag, zou Marcel direct na de mediationbijeenkomst zijn werk weer hervatten.

Burn out

Marcel was inmiddels zes jaar in dienst als accountmanager. Na een periode van een burn out en een daaropvolgend re-integratietraject was hij weer aan de slag gegaan. Dat viel tegen. Ineens had zijn werkgever kritiek op zijn werkzaamheden. Marcel meldde zich daarop weer ziek.

Beeïndigingsvoorstel

De werkgever had er alles aan gedaan om Marcel weer te laten terugkeren. Zij had zelfs aanpassingen in werkzaamheden en werktijd voor Marcel geregeld. Omdat Marcel zijn werkzaamheden niet naar behoren uitvoerde, deed zijn werkgever hem een beëindigingsvoorstel. Toen Marcel daarop niet reageerde, volgde een verzoekschrift. De werkgever vroeg daarin aan de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Moddergooien

Een periode van moddergooien volgde. Alles werd door de advocaten uit de kast gehaald om de ander zwart te maken. Kort na de zitting volgde de uitspraak van de rechter. Marcel zou weer aan het werk moeten.

Werkzaamheden oppakken

Terwijl de werkgever de werkplek van Marcel opnieuw gereed gemaakt had, meldde Marcel zich opnieuw ziek. Een impasse. De bedrijfsarts raadde mediation aan om samen te bespreken hoe de werkzaamheden weer op een constructieve wijze opgepakt konden worden.

Kansloze missie

Tijdens de intakegesprekken werd mij al snel duidelijk dat de optie om met elkaar verder te gaan een kansloze missie zou worden. Marcel voelde zich slecht. Hij had spanningsklachten en al dat moddergooien was hem niet in de koude kleren gaan zitten. Voor de werkgever was dit niet heel anders. Zij had geen vertrouwen meer in een structureel goed functioneren van Marcel.

Ingrijpend

In de eerste mediationbijeenkomst gaf Marcel aan hoe de hele kwestie hem geraakt had. De leidinggevende van Marcel gaf aan dat ook de werkgever dit traject als ingrijpend ervaren had. Vooral het moddergooien naar elkaar heeft zoveel impact gehad dat beiden het erover eens waren dat er afspraken gemaakt moesten worden over het beëindigen van de arbeidsrelatie. Na twee dagen van onderhandelen werd overeenstemming bereikt over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst

Met Marcel en de werkgever sprak ik af om nog één keer bij elkaar te komen om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Voor de gelegenheid had ik een taart gebakken. Marcel en zijn werkgever vierden op die manier dat zij een ommekeer hadden bereikt. Van moddergooien naar taart eten met elkaar.

Christa Verploeg, senior jurist en MfN-registermediator bij DAS

Op een goede manier uit elkaar gaan? Lees hier meer over mediation.