Mediation werkt in arbeidsrechtelijk conflict met zieke werknemer

Deze week is het de Week van de mediation. Een week met verschillende activiteiten op het gebied van mediation met als doel mediation op de kaart te zetten. Een goed initiatief vind ik. Ik merk vaak dat mediation een goede manier is om te voorkomen dat conflicten escaleren.

Hard werken

Het voelt goed als ik ruziënde partijen weer tot elkaar weet te brengen om een conflict op te lossen. Soms  is de situatie moeilijk te doorbreken. Bijvoorbeeld in het geval van Michael* en zijn werkgever, een groot softwarebedrijf. Namens de werkgever zat hoofd HRM, Fabiënne* aan tafel. Michael was al een half jaar ziek. Hij vertelde dat hij op de meest gekke tijden werkte en soms dagen achtereen in het buiteland was. Pogingen om dit te bespreken met Fabiënne strandden. Fabiënne vertelde mij dat ze altijd blij met Michael waren geweest. Dat Michael ziek was geworden kwam voor haar als een verrassing.

Geen WIA-uitkering

Michael zat er zwaar doorheen. Hij wilde niet terug naar zijn werk. Het enige wat hij wilde was herstellen, maar het idee dat hij terug moest verergerde zijn klachten. Hij moest breken met zijn werkgever. Hoe erg hij dat ook vond, want hij had een leuke baan. Daarmee gaf hij een mogelijke WIA-uitkering op na twee jaar ziekte. Een risico, maar hij wilde geen WIA-uitkering. Hij was jong en wilde herstellen en een andere baan vinden.

Wet Poortwachter

Fabiënne dacht dat zij het altijd goed gedaan had. Dat zij Michael alle ruimte had gegeven en hem nergens toe verplicht had. Zij wilde best meewerken om het dienstverband te beëindigen met een vergoeding, maar dan pas als Michael hersteld was. Fabiënne moest zich houden aan de verplichtingen van de Wet Poortwachter. Daarom kon zij Michael niet met rust laten. Wat zou de verzuimverzekeraar daarvan vinden en zou die het loon tijdens ziekte dan nog vergoeden?

Risico’s

Als mediator heb ik zowel met Michael als met Fabiënne de risico’s voor beiden besproken. Een paar weken later tekenden beiden een vaststellingsovereenkomst. Daarin werd vastgelegd dat het dienstverband over een paar maanden zou worden beëindigd en dat Michael een redelijke vergoeding krijgt. Michael kan zo rustig gaan werken aan zijn herstel en Fabiénne kan met een positief gevoel haar aandacht weer richten op haar werkzaamheden.

Christa Verploeg, senior jurist en MfN-registermediator

Meer weten over mediation?