Nieuwe ontslagrecht: hoezo goedkoper?

Werkgever failliet: hoe zit het met mijn salaris?

Ontslag zou onder de Wet werk en zekerheid voor ondernemers goedkoper worden. De ontslagvergoedingen, nee, de transitievergoedingen, want zo heten die vergoedingen straks per 1 juli 2015, zijn onder de nieuwe wet een behoorlijk stuk lager, dat is waar. Maar de wetgever miskent hiermee dat in veel situaties, zeker voor het mkb, onder het huidige systeem ontslag voor bedrijven weinig tot niets kost. Als een werkgever nu, omdat het niet zo goed gaat met zijn onderneming, iemand wil ontslaan, dient die ondernemer een ontslagaanvraag in bij het UWV. Als het UWV die aanvraag honoreert kan de werkgever de arbeidsovereenkomst, zonder dat dat hem verder iets kost, gewoon opzeggen. Straks, onder de Wet werk en zekerheid, is diezelfde werkgever verplicht om aan de werknemer, als die twee jaar of langer in dienst is, een transitievergoeding te betalen. Hier kom je als werkgever niet onderuit.

Ontslaan na twee jaar ziekte

Die werkgever komt daar evenmin onderuit als hij een werknemer die twee jaar ziek is geweest, wil ontslaan. Die werkgever heeft inmiddels dan al twee jaar lang loon tijdens ziekte betaald. Als hij die werknemer vervolgens wil ontslaan omdat die werknemer ziek is en ziek blijft, zal hij onder het nieuwe systeem ook nog eens een verplichte transitievergoeding moeten betalen. De redelijkheid hiervan is, naar mijn mening, ver te zoeken. Goedkoper wordt het in de hiervoor beschreven situaties voor de ondernemer in ieder geval geenszins. Ondernemers zijn onzeker over wat het nieuwe ontslagrecht voor hun bedrijven zal brengen. Dat merk ik steeds vaker aan de vragen die mij worden gesteld hierover door ondernemers.

Twee ontslagprocedures

In mijn vorige blog schetste ik de situatie dat als er sprake is van meerdere ontslaggronden, denk aan bedrijfseconomische reden en disfunctioneren, er vanaf 1 juli twee ontslagprocedures doorlopen moeten worden als je beide gronden wil laten toetsen. Ik vind dat werkelijk absurd. Daarmee wordt het niet alleen ingewikkelder maar ook veel duurder om een werknemer te ontslaan. Ik meen dat zowel werkgever als werknemer er belang bij hebben dat alle aspecten in een ontslagzaak bij dezelfde instantie tegelijkertijd beoordeeld moeten kunnen worden. Dat geeft duidelijkheid en zekerheid. De naam van de nieuwe wet misleidt en zou op dit punt eerder de naam Wet werk en onzekerheid verdienen. Een ding is in ieder geval honderd procent zeker. Dat is dat de Wet werk en zekerheid er komt en dat we het ermee moeten doen.

 

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht