Oneerlijke concurrentie door de overheid

Door
DAS

Je hebt  als ondernemer een jachthaven  en op korte afstand is er nog een jachthaven van een concurrent.  Je doet er alles aan om jouw klandizie te behouden. Dan blijkt dat die concurrent onder jouw kostprijs handelt. Dan wordt het wel heel moeilijk om je hoofd boven water te houden. Dat overkwam mijn klant. Hij exploiteert twee jachthavens in de gemeente Zeewolde. In Zeewolde hebben ze ook  een gemeentelijke jachthaven. Op zich niets mis mee, maar de gemeente rekent niet alle kosten in de prijs door.  De kosten voor nieuwe bestrating werd bijvoorbeeld niet meegenomen in de kostprijs. Doel van de gemeente? De prijzen laag houden.

Vluchtroute

Maar mag dat? Dat vroeg mijn klant zich af. Volgens de toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt, overtreedt de gemeente hiermee de wet. Dat zag de gemeente ook in. Maar zich alsnog aan de regels houden? Vergeet het maar. De gemeente zocht een uitvlucht. Die was snel gevonden. De wet biedt de overheid namelijk een vluchtroute. Als aangetoond kan worden dat het in het algemeen belang is de kosten laag te houden, kan de overheid een besluit van algemeen belang nemen. Dat deed de gemeenteraad van Zeewolde en daarmee werd de toezichthouder buitenspel gezet.

Bezwaar

Gelukkig kan je tegen heel veel besluiten bezwaar maken. Ook tegen het besluit van de gemeenteraad van Zeewolde.  Dat deed ik dus ook namens mijn klant. En met groot succes. De rechter oordeelde dat de gemeenteraad niet heeft aangetoond op welke manier het algemeen belang gediend is. Ik begrijp dat wel. De kosten die niet worden doorberekend moeten toch betaald worden. Waarschijnlijk uit de gemeentelijke belasting. De rechter heeft er nog over nagedacht om in samenspraak tot een oplossing van het geschil te komen. De gemeente gaf op de zitting echter al aan zich niet bij een negatieve uitspraak neer te leggen. De rechter zag daarom geen kansen om deze zaak op te lossen. De procedure is nog  steeds niet voorbij. Jammer dat de overheid het ondernemers soms zo lastig maakt om een bedrijf te runnen.

Meer voorbeelden

In december 2015 bracht VNO-NCW samen met MKB Nederland het zwartboek ‘Wet Markt en Overheid’ uit. Hierin staan nog meer voorbeelden te lezen. De jachthaven van Zeewolde staat dus niet op zich zelf. Het is een landelijk probleem, dat zich niet makkelijk laat oplossen. Als hardwerkende ondernemer word je door de overheid gedwongen te gaan procederen. Dat kost veel tijd en geld.

Erik van Kampen, jurist bestuursrecht