Ontslag op staande voet en toch geld mee

Heeft een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen recht op een transitievergoeding? Als je die vraag aan een gemiddelde werkgever of werknemer stelt, zal het antwoord in de meeste gevallen ontkennend zijn. Het ligt echter genuanceerder.

De Hoge Raad sprak zich vorige week uit over die vraag. In principe moet een werkgever een transitievergoeding betalen aan een werknemer die wordt ontslagen, behalve als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Volgens de Hoge Raad is het oordeel onjuist dat bij een terecht ontslag op staande voet nooit recht bestaat op een transitievergoeding. Kortom: iemand die op grond van een dringende reden geheel terecht ontslag op staande voet krijgt, kan toch recht hebben op een transitievergoeding.

Schuldig

Die situatie kan zich voordoen als de werknemer geen (ernstig) verwijt valt te maken. Maar zelfs als er sprake is van ernstig verwijtbaat handelen of nalaten van de werknemer kan een rechter toch nog een transitievergoeding toekennen. Als de dringende reden voor het ontslag op staande voet weliswaar terecht is, maar het valt de werknemer niet te verwijten óf het is niet redelijk om geen transitievergoeding toe te kennen, heeft de werknemer toch gewoon recht op de transitievergoeding. Bijvoorbeeld in de situatie dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan werkweigering, maar dat die werkweigering een gevolg is van een alcoholprobleem.

Gewoon

Uit de rechtspraak blijkt dat niet snel wordt aangenomen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. De lat voor met name ‘ernstige verwijtbaarheid’ ligt hoog. Bij ‘gewone’, niet ernstige verwijtbaarheid bestaat ook ‘gewoon’ recht op een transitievergoeding. Door werkgevers wordt dit regelmatig als onredelijk ervaren. Vaak is het moeilijk uit te leggen aan werkgevers dat een werknemer toch gewoon recht heeft op een transitievergoeding ondanks dat deze verwijtbaar, maar niet ‘ernstig verwijtbaar’, heeft gehandeld.

Terughoudend

De uitspraak van de Hoge Raad maakt eens te meer duidelijk dat een werkgever terughoudend moet zijn bij het geven van een ontslag op staande voet. De lat voor het kunnen geven van een terecht ontslag op staande voet ligt namelijk hoog. Zelfs als die lat wordt gehaald, kan in bepaalde situaties de werkgever gehouden zijn tot betaling van een transitievergoeding.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht

Wil je als werknemer meer weten over je rechten en plichten bij ontslag? Download dan onze gratis informatiegids.

Ben je als werkgever gedwongen personeel te ontslaan? Download dan onze gratis informatiegids over ontslag.

 

Reacties (1)

  • Jasper |

    Tja, hoe leg je een werkgever uit