Ontslag op staande voet: het kan werkgever veel geld kosten

Door
DAS

Ontslag op staande voet geven doe je als werkgever niet zomaar. Er moet een aanleiding zijn die deze harde maatregel rechtvaardigt. De gevolgen voor de werknemer zijn immers groot. Denk aan het verlies van inkomen, beperking van de rechten op een WW-uitkering en alle sociale gevolgen die het ontslag met zich meebrengt.

Dreigen met geweld

Onlangs vroeg een  werkgever mij om hulp bij een ontslagzaak. Een werknemer dreigde op het werk met geweld en weigerde zijn werk op te pakken. De werkgever en diverse collega’s waren zeer geschrokken. Zo erg dat de collega’s weigerden nog samen te werken met deze woedende collega. Voor de werkgever voldoende aanleiding om de werknemer direct de laan uit te sturen.

Wel of niet terecht

De werknemer vocht zijn ontslag bij de rechter aan. De rechter was het eens met de werkgever dat het gedrag van de werknemer volstrekt ontoelaatbaar is. Maar, voegde de rechter hieraan toe, het volstrekt ontoelaatbare gedrag doet denken aan het gedrag van een hevig overspannen werknemer die het spoor bijster is. Daarom oordeelde de rechter dat het ontslag in dit geval onder deze omstandigheden niet terecht was.

Gevolgen voor de werkgever

De rechter veroordeelde  de werkgever tot betaling van een transitievergoeding, een billijke vergoeding en nog een gefixeerde schadevergoeding. De rechter volgt bij de berekening van de billijke vergoeding de richtlijnen die de Hoge Raad onlangs meegaf.  Zo wordt er rekening gehouden met privéomstandigheden van de werknemer. Denk aan verlies van verdiencapaciteit, leeftijd en afstand tot de arbeidsmarkt.  De rechter stelde het totale bedrag aan vergoeding op zo’n 28000 euro.

Opvallend

Uit onderzoek blijkt dat stelen als reden voor ontslag op staande voet op de eerste plaats komt. Het meenemen van kleinigheden of voedsel dat over de houdbaarheidsdatum is, kan al voldoende zijn. De rechter laat dit ontslag vaak in stand. Dreigen met geweld komt minder vaak voor en blijkt lang niet altijd voldoende reden te zijn voor ontslag op staande voet. Zeer verrassend en opvallend, wat mij betreft.

Irene Ummels, jurist arbeidsrecht DAS

Wat kunnen dringende redenen zijn voor ontslag op staande voet? Wij hebben ze op een rij gezet op onze site.

 

Reacties (2)