Oproepcontracten: hoe zit dat bij ziekte?

Bijgewerkt op 23 mei 2019

De horeca, gezondheidszorg en het onderwijs. Ik noem maar een paar branches waar veel gewerkt wordt met oproepcontracten. Wanneer u personeel nodig hebt, roept u ze op. Bij mooi weer en een vol terras kunt u wel extra handjes gebruiken. Het aantal werkuren hangt af van het werkaanbod. Het klinkt allemaal heel flexibel, maar het is vaak niet zo flexibel als het lijkt.

Het nulurencontract en een min-maxcontract zijn de meest voorkomende oproepcontracten. Deze oproepcontracten zijn een uitkomst in verschillende branches. Toch moet u als werkgever met een aantal dingen rekening houden als u zo’n contract aangaat. De problemen ontstaan vaak als er gedoe is over urenaantallen of ziekte.

Wanneer betaalt u loon door?

Als een oproepkracht ziek wordt tijdens een oproep, moet u het loon doorbetalen voor die oproepuren. Dit geldt ook als er al een oproep stond gepland en vaststond door een schriftelijk rooster of een duidelijke mondelinge afspraak. En als de oproepkracht ziek wordt vóór de oproep? Ja, ook dan moet u het loon doorbetalen, maar alleen voor die oproepuren. Daarna hoeft u alleen loon door te betalen als er een ‘bestendig arbeidspatroon’ is ontstaan.

Staat de duur van de oproep vast?

Het blijkt nogal eens dat de duur van de oproep niet vaststaat. Vaak komt het in de praktijk neer op  het gemiddeld aantal gewerkte uren per oproep in de drie maanden voorafgaande aan de ziekte. Wordt de oproepkracht ziek tussen twee oproepen in? Dan heeft hij ook geen recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Het UWV stelt dan namelijk dat de oproepkracht, ook als hij niet ziek was geworden, geen loon zou hebben ontvangen. Hij zou dan toch ook niet hebben gewerkt.

Is sprake van een bestendig arbeidspatroon?

Maar het is anders als er een bestendig arbeidspatroon in de oproepen is ontstaan. Dan kan de oproepkracht loon claimen over die uren. Hij kan dan stellen dat hij op die regelmatige tijden zou hebben gewerkt als hij niet ziek was. Het is dan aan u als werkgever om te weerleggen dat er sprake is van een bestendig arbeidspatroon.

Wilt u het oproepcontract beëindigen?

Wilt u de arbeidsovereenkomst met uw oproepkracht stopzetten? Dan moet u de arbeidsovereenkomst met de oproepkracht officieel beëindigen. Het houdt niet automatisch op als u uw oproepkracht niet meer inroostert.

Joyce Bender, jurist arbeidsrecht

Wilt u meer weten over personeel aannemen? Kijk dan op onze site.