Overwerk minimaal beloond: hoe zit het met uitbetalen?

overwerk

overwerkPer 1 januari 2018 is de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag gewijzigd.  Tot 1 januari 2018 was een werkgever niet verplicht om het (minimum) loon over overuren te betalen. Ook was de werkgever niet verplicht vakantietoeslag te betalen over die uren.

Dat is nu veranderd. Na 1 januari 2018 heeft een werknemer die meer uren werkt dan is afgesproken, recht op het minimumloon over die overuren. Het is niet van belang of de werknemer op eigen initiatief overwerkt of in opdracht voor de werkgever.

Tijd voor tijd

Afwijken in het nadeel van een werknemer is in 2018 nog toegestaan, maar alleen als dit vooraf aan het overwerk schriftelijk is overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Denk bijvoorbeeld aan tijd-voor-tijdregelingen. Afwijken van de gewijzigde wetgeving is vanaf 2019 alleen nog toegestaan als dit in de cao is geregeld.

Gevolgen

Gevolg van de wijziging is dat niet alleen ten minste het minimumloon moet worden betaald over overuren, maar dat een werkgever ook verplicht is daarover vakantietoeslag te betalen, tenzij de cao anders bepaalt. Het gemiddelde uurloon over alle gewerkte uren moet wel lager zijn dan het minimum uurloon. Dus stel: je werkt 30 uur per week en je verdient het minimum uurloon. Je werkt vervolgens 34 uur waarvan je vier uur niet betaald hebt gekregen, dan kom je gemiddeld uit onder het minimum loon en heb je recht op uitbetaling. Iemand die (ruim) boven het minimumloon verdient zal geen recht hebben op vergoeding van overuren, tenzij het gemiddelde uurloon over alle gewerkte uren na berekening lager uitkomt dan het minimum uurloon. Het hangt uiteraard ook af van wat je met je werkgever hebt afgesproken en vastgelegd hebt in je arbeidscontract over meerwerk.

Ik vind deze wijziging positief, omdat met name werknemers die het minimumloon betaald krijgen nu ook worden betaald voor uren die zij meer werken dan hun overeengekomen uren.

Miranda Oostenrijk, jurist arbeidsrecht

 

Reacties (5)

 • Fraukje |

  Ik vind het persoonlijk jammer dat de ‘tijd voor tijd’ regeling nu niet meer mogelijk is. Ik heb liever extra uren om vrij te nemen dan dat mijn overuren worden uitbetaald tegen een hoger belastingtarief. Het voelt voor mij niet als een voordeel, deze regeling.

 • Niek |

  Wat stelt deze regeling nu helemaal voor? Gewoon weer een onzinnige wet erbij. Alleen als je onder het minimum loon uitkomt heb je recht op bijbetaling. Voor hoeveel mensen geldt dit nu? Veel beter is om vast te leggen dat iedereen recht heeft op compensatie van overwerk in de vorm van loon of extra vrije uren.

  • Olav Wagenaar |

   De regeling beschermt de werknemers die het minimumloon of iets daarboven verdienen. Daarmee zal ook bij overwerk altijd tenminste het minimumloon worden verdiend. Uiteraard is het verstandig om bij het aangaan van een dienstverband afspraken te maken over de betaling van overwerk.

 • dhr M. |

  Vreemde zaak. Je moet gewoon uitbetaald worden voor de uren die je werkt volgens de schaal waarin je zit of de afspraken die je gemaakt hebt.

  • Olav Wagenaar |

   Beste heer M.
   U heeft gelijk dat gewerkte uren betaald moeten worden conform de gemaakte afspraken. Echter niet altijd zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt.