Practical jokes leiden niet tot ontslag: hoe is dat mogelijk?

Een beetje lol trappen tijdens het werk daar kan geen kwaad in zitten. Dus wat denk je van het aan de onderkant open maken van een pak brinta zodat de collega die dit pak dan pakt een sneeuwbui in de keuken veroorzaakt, het delen van pornografische beelden met collega’s, schoppen tegen de rollator van een cliënt of het verplaatsen van de auto van je collega? Grappig? Moet kunnen? Een werkgever die er achter kwam dat een medewerker dit soort grapjes uithaalde kon de lol er niet van inzien. De werkgever vond het respectloos en ongepast. En laat ik er bij zeggen, uit de uitspraak blijkt dat er nog veel meer rottigheid werd uitgehaald. Voldoende reden om te stellen dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag met als conclusie een verstoorde arbeidsrelatie. Als werkgever moet je dan naar de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.

Geen aanleiding voor ontbinding

Dat doet de werkgever dan ook. Je zou denken een uitgemaakte zaak. Die werknemer krijgt zijn ontslag. Mooi niet. De rechter ziet geen aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Maar waarom niet? Waar ging het mis in deze procedure en wat leert ons deze zaak?

Nadat bij de werkgever meerdere klachten over de werknemer waren binnen gekomen vroeg de werkgever een onderzoeksbureau de klachten te beoordelen. Het oordeel van het bureau werd ook aan de rechter voorgelegd. De rechter concludeert dat de arbeidsverhouding met de collega’s als gevolg van het door de werkgever gestelde grensoverschrijdende onprofessionele gedrag niet zodanig is verstoord dat de arbeidsovereenkomst daardoor zou moeten worden ontbonden. Er was volgens de rechter sprake van practical jokes en de werknemer had voor enkele grapjes zijn excuses aangeboden. Een andere sanctie, zoals een waarschuwing, zou volgens de rechter meer in de rede hebben gelegen.

Duidelijk beleid

Geeft deze uitspraak nu een vrijbrief aan werknemers om zich aan ongewenst en ongepast gedrag schuldig te maken? Nee, beslist niet. Maar dan moet de werkgever, zodra deze op de hoogte is van dergelijk gedrag wel direct ingrijpen en dit gedrag beslist niet oogluikend toestaan. Zij zal duidelijk moeten maken wat wel en niet kan en schriftelijk moeten waarschuwen als een werknemer te ver gaat. Volgt dan een herhaling en de werkgever kan laten zien dat hij niet alleen een duidelijk beleid heeft uitgevaardigd, maar dit beleid ook heeft toegepast, dan komt de gewaarschuwde werknemer niet meer weg met het verweer dat het slechts om een practical joke ging. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan dan wel degelijk het gevolg zijn. En dat is geen grap!

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

Alles weten over ontslag? Ga naar onze website: www.das.nl/alles-over-ontslag

*blog is gepubliceerd op The Post Online