Prinsjesdag: wat gaat er veranderen voor werkgevers en werknemers?

Op Prinsjesdag spreekt Koning Willem-Alexander de Troonrede uit en daarnaast presenteert het Kabinet haar plannen en begroting. Arbeidsrechtelijk staan er de nodige wijzigingen op stapel. Zo zal de Wet arbeidsmarkt in balans, nadat de Raad van State hierover advies heeft uitgebracht, door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. En wellicht gebeurt er ook eindelijk iets met de problematiek die met name het mkb ervaart rondom de loonbetaling tijdens ziekte die nog steeds 104 weken bedraagt.

Welke plannen zijn er en wat betekent dat voor werkgevers en werknemers? Ik zet een aantal maatregelen op een rij.

Reden voor ontslag

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie tussen onvoldoende functioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer kan wel een halve transitievergoeding (ontslagvergoeding) extra krijgen, dus bovenop de transitievergoeding, wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.

Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen vanwege pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

Proeftijd

Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van twee maanden naar vijf maanden.

Ketenregeling

De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zogenoemde ketenregeling, wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt weer drie jaar.

Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten bij cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen  maanden per jaar kan worden gedaan. Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Payroll

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

Oproepkrachten

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot minimaal een dag.

WW-premie

De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

De toekomst zal uitwijzen welke maatregelen daadwerkelijk worden doorgevoerd, maar dat er het nodige gaat veranderen staat wel vast.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

 

Reacties (2)

 • J.D. |

  Goedemiddag
  Wanneer gaat het onderstaande in:
  Proeftijd

  Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van twee maanden naar vijf maanden.

  Ketenregeling

  De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zogenoemde ketenregeling, wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt weer drie jaar.
  Mvg
  M. de Koning Autobedrijven
  J. Donker

  • Olav Wagenaar |

   Beste J.D.
   Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden. De verwachting is dat na goedkeuring door zowel de Tweede als de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wab, waar deze twee regelingen onderdeel van uit maken, de aanpassingen op 1 januari 2020 in werking treden.