Ruzie met je buren? Meld het op tijd

Een razende meneer aan de lijn. Hij is boos. Boos op zijn buren. De boom in de tuin van de buren neemt dusdanige proporties aan dat het al zijn zonlicht in zijn tuin wegneemt. De takken hangen ook gedeeltelijk over de schutting. Nu met het mooie weer wil hij genieten van de zon op zijn terras. En niet in de schaduw. Hij is al jaren bezig om zijn buren zo ver te krijgen dat zij de boom weghalen. Zonder resultaat. De maat is vol. Hij wil naar de rechter.

Escalatie

Deze meneer is niet de enige. Met grote regelmaat nemen mensen contact met mij op over een ruzie die ze hebben met de buren. Ik merk dat de burenruzies op dat moment vaak al geëscaleerd zijn. Ze zijn dan al zo hoog opgelopen dat buren elkaar het liefst direct voor de rechter dagen. Kansen om de ruzie onderling te regelen buiten de rechter om, blijven zo onbenut. En dat is jammer, vind ik. Veel mensen melden pas een ruzie met hun buren op het moment dat er al sprake is van escalatie. Dat maakt de kans op een oplossing voor het conflict een stuk kleiner. Daarom is het belangrijk om op tijd melding te maken van “gedoe met je buren”. De kans op een oplossing, en daarmee de kans de relatie met je buren voor in de toekomst goed te houden, is dan een stuk groter.

Conflict achter conflict

Aan burenruzies liggen meestal meerdere oorzaken ten grondslag. Het gaat vaak om het conflict achter het juridische geschil. Vaak zijn het de achterliggende motieven die een rol spelen, maar is het juridische conflict de escalatie. Het gaat dan niet zo zeer over de dakkapel of uitbouw, maar meer over het feit dat dat er gebouwd is zonder daarover de buren vooraf te informeren. Deze achterliggende conflicten frustreren buren en uiten zich dan in een juridisch conflict over de dakkapel of uitbouw. Het gelijk halen bij de rechter is dan belangrijker dan de relatie met hun buren. Zo wordt het voor beide partijen een onhoudbare situatie omdat de tussenkomst van juristen er veelal voor zorgt dat de conflicten nog hoger oplopen. En dat is vaak onnodig.

Emoties vaak onderbelicht

Buren moeten meestal met elkaar verder. Verhuizen doe je niet zomaar. Ik merk dat het besef er onvoldoende is. De meeste mensen denken dat de gang naar de rechter de oplossing is. In het geval van relationele conflicten, zoals burenruzies, is dat niet altijd zo. Juist niet eigenlijk. De rechter oordeelt over de feiten met betrekking tot het juridische geschil, terwijl het buren juist ook gaat om het achterliggende conflict. Het heeft voordelen om conflicten buiten een rechter om op te lossen. Partijen worden in staat gebracht om een gezamenlijke oplossing te vinden. Als je te lang wacht en de kwestie maar lang genoeg laat voortduren zonder actie te ondernemen om het conflict op te lossen, dreigt verdere escalatie. En daar is niemand bij gebaat. Hoe eerder je bemiddeling inzet, hoe groter de kans is dat partijen tot een oplossing komen. Dat werkt vaak beter dan een rechter die enkel een juridische uitspraak doet. Dan blijft het conflict achter het juridische geschil onvoldoende belicht.

Christa Verploeg, senior jurist en MfN- registermediator bij DAS

Ruzie met je buren? Weet wat je moet doen en bekijk ons stappenplan.