Schulden: aandacht voor zelfredzaamheid

Door
DAS

De gemeente Amsterdam start een campagne om het taboe op schulden te doorbreken. Dat was in het nieuws van de week. Veel mensen wachten uit schaamte te lang met het vragen om hulp als ze financiële problemen hebben. Hoe eerder je aanklopt voor hulp, hoe makkelijker de schulden op te lossen zijn en pijnlijke maatregelen te voorkomen zijn. Dat is de gedachte erachter.

Stijging onder jongeren

Uit een analyse die wij gemaakt hebben, blijkt dat schulden onder jongeren met 2% is gestegen in 2016 ten opzichte van 2015. Veel jongeren hebben schulden bij telefoonproviders, verzekeraars en energieleveranciers. Blijkbaar vinden jongeren die op zichzelf gaan wonen het moeilijk om het huishoudboekje op orde te houden. Dat vind ik een verontrustende ontwikkeling. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan zelfredzaamheid zodat jongeren beter op eigen benen kunnen staan.

Begripvolle afhandeling

Het is belangrijk om mensen met schulden op een begripvolle manier te benaderen, duidelijke informatie te geven en een eerlijke behandeling. Daarmee zijn zowel mensen als bedrijven met betalingsachterstanden geholpen, maar ook de opdrachtgevers. Die zijn meestal ook niet gebaat bij een harde aanpak. Opdrachtgevers willen natuurlijk dat hun klanten op tijd betalen, maar ook de relatie goed houden. Verbetering van betaalgedrag levert zowel de crediteur als debiteur groot financieel voordeel op. Crediteuren kunnen eerder over hun geld beschikken en debiteuren hoeven minder rente te betalen maar zijn ook veel minder invorderingskosten kwijt.

Opvallende verschillen

Het betaalgedrag van particulieren is overigens de afgelopen drie jaren sterk verbeterd. Dat blijkt ook uit de analyse die wij maken. We verwerken op jaarbasis bijna twee miljoen vorderingen. In 2014 had 3 op de 100 huishoudens een betalingsachterstand. In 2016 is dat nog 1 op 100. Wel laat het betaalgedrag in Nederland opvallende verschillen per provincie zien. Positieve uitschieters zijn de provincies Overijssel, Drenthe en Friesland. In de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland zijn de huishoudens slechter van betalen.

Olav de Lange, sales manager

Meer weten over hulp bij schulden? Hier vind je een stappenplan.