Schulden van personeel: 3 tips om ze bespreekbaar te maken

Door
DAS

Gisteren was in het nieuws dat 62%van de werkgevers in ons land te maken heeft met werknemers met financiële problemen. Gemiddeld kost dat een werkgever 13.000 euro per persoon per jaar. Dat blijkt uit het rapport ’Personeel met schulden’ van budgetvoorlichter Nibud. Uit het rapport blijkt ook dat werkgevers vaak laat in de gaten hebben als werknemers financiële problemen hebben, terwijl er vaak duidelijke signalen zijn. Ik vind het belangrijk dat financiële problemen bespreekbaar worden op de werkvloer. Voor zowel werknemer als werkgever. Maar hoe doe je dat? Ik denk dat de volgende tips kunnen helpen.

  1. Leer leidinggevenden signalen herkennen

Er zijn verschillende signalen te herkennen als een werknemer schulden heeft. Denk aan objectieve signalen: een aankondiging van een loonbeslag of een concrete hulpvraag van de werknemer. Er zijn ook subjectieve signalen waar te nemen: vaker en kort ziekteverzuim, productiviteitsverlies of een verzoek tot voorschot of een lening. De leidinggevende die dicht op de mensen staat, zal afwijkend gedrag op de werkvloer moeten ‘leren’ herkennen, en daarnaar moeten handelen. Dit betekent ‘leren’ waarnemen, de waarneming benoemen en het onderwerp ‘financiën’ durven en leren bespreken.

     2. Bespreek met werknemer waar hij/zij het meest mee geholpen is

Bij objectieve of subjectieve signalen kun je als werkgever of leidinggevende het onderwerp in een persoonlijk onderhoud met de werknemer in kwestie aankaarten. Is er sprake van een problematische schuldensituatie en leeft er een hulpvraag bij de werknemer? Als werkgever kun je je afvragen welke hulp je kunt bieden en welke rol je pakt. Je kunt bijvoorbeeld een informerende en doorverwijzende rol pakken. Bij welke instanties kan je werknemer terecht? Een ondersteunende rol door de werknemer extra uren te laten werken of een faciliterende rol door bijvoorbeeld de inzet van een externe specialist. Dat kan een positief effect hebben.

  1. Leg de focus op het bijbrengen van kennis en vaardigheden

Werkgevers vinden het vaak lastig om te bepalen hoe je met dit onderwerp om moet gaan. Hoe kun je dergelijke problemen voorkomen, beheersen of oplossen? Hoe kom je eventueel tot beleid? Mijn advies aan werkgevers is, leg de focus op het bijbrengen van kennis en vaardigheden en het veranderen van het bestedingsgedrag. Anders komt een werknemer niet structureel uit de financiële problemen en worden die ook niet voorkomen.

Valentijn de Jong, Manager Financiële Coaching bij DAS

Meer weten over schulden op de werkvloer? Op onze site vind je meer informatie.