Slapende baby leidt tot ontslag medewerkster kinderdagverblijf

Onlangs deed de rechtbank Midden Nederland uitspraak in een ontslagzaak, waarbij een pedagogisch medewerkster voor afsluiting van het kinderdagverblijf was vergeten de bedjes te controleren. Bleek dat er nog een baby lag te slapen. Toen de moeder voor een gesloten deur stond, brak bij haar paniek uit. Gelukkig was alles goed met de baby. De medewerkster was alleen haar baan wel direct kwijt.

Niet gespaard

Het kinderdagverblijf liet het daar niet bij. Op de eigen Facebookpagina werd een bericht geplaatst over de vergeten baby, waarbij de medewerkster niet gespaard werd. Haar naam werd in het bericht genoemd. Verder weigerde het kinderdagverblijf een gedeelte van het loon uit te betalen waar de medewerkster nog recht op had.

Onterecht

De medewerkster vond deze maatregelen geheel onterecht. En het bericht op Facebook zou wel eens nadelig kunnen zijn in haar sollicitatiepogingen. Dat viel achteraf bezien nog mee: de eerste sollicitatie ging weliswaar mis vanwege het bericht, maar de tweede sollicitatie was raak.

Niet thuis

Dat laatste wist ze alleen nog niet toen ze haar oude werkgever voor de rechter daagde. Ze eiste een vergoeding van de schade die ze stelde te lijden door het bericht en betaling van het achterstallige loon. De werkgever gaf niet thuis en claimde zelf een zeer forse schadevergoeding: ruim dertigduizend euro. De rechter gaf de medewerkster gelijk, maar kende geen vergoeding toe, omdat er achteraf bezien geen schade was. Wel moest het kinderdagverblijf het achterstallige loon betalen en een verhoging vanwege de te late betaling. De vordering van het kinderdagverblijf op de medewerkster werd afgewezen.

Direct vertrekken

Helaas zijn er in het verleden meerdere vreselijke dingen gebeurd op kinderdagverblijven. Het achterlaten van een kind in een auto op een snikhete zomerdag, was bijvoorbeeld voldoende reden voor ontslag op staande voet van de groepsleidster. De kinderleidster die een kind vergat en dat later door een voorbijganger bij de rand van een waterplas aantrof, kon ook direct vertrekken.

Steek laten vallen

De controle op excessen is aangescherpt en dat is maar goed ook. Maar er kan nog steeds wel eens iets misgaan, met de nodige media-aandacht als gevolg. Als het niet goed gaat is het vaak een gevolg van menselijk handelen. Oftewel: de kinderleidster heeft een grove steek laten vallen. Met als gevolg dat er op zijn minst een berisping wordt uitgedeeld met ontslag op staande voet als meest vergaande maatregel.

Nachtmerrie

Wat leren deze kwesties ons? Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Fouten kunnen in de ene situatie echter grotere gevolgen hebben dan in een andere situatie. Als werknemers moeten zorgen voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld voor (jonge) kinderen, ouderen of zorgbehoevenden, wordt van die medewerkers extra zorgvuldigheid geëist. Werkgevers doen er in dit soort kwesties goed aan om de regels en protocollen goed vast te leggen en bij herhaling met hun werknemers te bespreken. En die medewerkers moeten zich altijd bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Want het terecht komen in een vergelijkbare situatie zoals hierboven beschreven, is ook voor de medewerker een grote nachtmerrie.

Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht

Heb jij vragen over ontslag? In onze gratis informatiegids ontslag, vind je meer informatie over je rechten en plichten.