Slok op, geen loon?

Je werknemer krijgt een lange rijontzegging , omdat hij alcohol nuttigt, nota bene onder werktijd, vervolgens in de auto stapt en onder invloed een ongeval veroorzaakt. De werknemer, een vertegenwoordiger, kan daardoor lange tijd zijn functie niet uitoefenen. Mag je dan de loondoorbetaling stopzetten?

Niet werken, geen loon

Voor een brouwer van dubbele graanjenever was het antwoord heel helder: de oorzaak van het niet kunnen werken komt voor rekening en risico van de werknemer en dan heeft hij geen recht op loon. De werknemer dacht hier echter anders over.  Hij vordert loondoorbetaling.  Wat zal de rechter beslissen in zo’n geval? Leuke vraag voor de vriendenborrel, dacht ik. De antwoorden waren unaniem. De werknemer had gedronken en moet toch weten dat drank en auto’s niet samen gaan. Unaniem was het oordeel: niet kunnen werken is eigen schuld dus geen loon.

Alcoholverslaving

Een rechter zal, voordat hij tot zijn beslissing komt, alle omstandigheden die van belang zijn in zijn overwegingen meenemen. Dat deed deze rechter uiteraard ook. De werknemer bleek aan een alcoholverslaving te lijden en dat is een ziekte. De rijontzegging is daar een gevolg van.  De alcoholverslaafde werknemer is arbeidsongeschikt. Daarnaast  zou de werknemer opgenomen worden in een kliniek om van zijn verslaving af te komen.  Ook zonder de rijontzegging zou er dus geen werk zijn verricht. De rechter oordeelde in dit geval dat het stopzetten van de loondoorbetaling onterecht is.

Onverantwoord

Een keer goed doorzakken en dan achter het stuur kruipen is onverantwoord. En als dat tot een aanhouding en rijontzegging leidt, kan het leiden tot ontslag of stopzetten van loonbetaling. Dat zal per geval bekeken moeten worden.

Pascal Besselink , senior jurist arbeidsrecht

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte? Kijk dan op onze site.