Snorrrrr je weg op het fietspad

snorfiets

Snorfietsers lopen een groot risico om letsel op te lopen als ze betrokken raken bij een ongeval. Gedragsfactoren zijn vaak een oorzaak van een ongeval, zo blijkt uit ongevalsanalyses uitgevoerd door het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Denk hierbij aan een hoge snelheid of te weinig aandacht voor het overige verkeer. In mijn dagelijks werk zie ik helaas ook veel meldingen van ongevallen waarbij snorfietsers betrokken zijn. Snorfietsers worden vaak over het hoofd gezien omdat hun snelheid niet goed wordt ingeschat. Automobilisten die een aanrijding hebben veroorzaakt waarbij letsel is ontstaan, worden ter verantwoording geroepen bij de rechter. Dat zijn heftige zittingen waar de emoties hoog kunnen oplopen.

Snorfietser naar rijbaan

In Amsterdam mag je niet meer met de snorfiets op de het fietspad. De meningen over deze maatregel zijn verdeeld. Doel is om de verkeersveiligheid op de toch al overvolle fietspaden te verhogen en dus het aantal ongevallen te verlagen. Een aantal jaar terug werd de bromfiets al verbannen van het fietspad. Het aantal verkeersongevallen waarbij bromfietsers zijn betrokken is sindsdien aanzienlijk gedaald. De gemeente Amsterdam hoopt uiteraard dat dit ook zo zal zijn voor de snorfietsers.

Elektrische fiets

Het zijn niet alleen de snorfietsers die met hoge snelheid over het fietspad rijden. Er komen steeds meer elektrische fietsers en die rijden meestal harder dan een snorfiets. Met alle gevolgen van dien. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen is toegenomen. Of het uitbannen van de snorfiets op het fietspad het fietspad veilig maakt, vraag ik mij af. Ik denk dat er meer moet gebeuren.

Nieuwe fietspaden en helmplicht

De drukte op het fietspad vereist een structurele aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe vervoersmiddelen. Denk aan een herinrichting van onze fietspaden en aanleg van snelfietspaden. In Nederland kennen we geen helmplicht voor fietsers en snorfietsers. Daardoor werd de snorfiets snel populair onder jongeren. Wat is nog het voordeel om een snorfiets te rijden als je op de rijbaan moet en een helmplicht hebt? Vaststaat dat het bromfietsbezit onder jongeren is afgenomen met de verplaatsing van de bromfiets naar de rijbaan (bron SWOV). Probeert de gemeente Amsterdam met deze nieuwe maatregel de snorfiets uit het straatbeeld te laten verdwijnen? Het lijkt er op. Hopelijk komt er snel landelijk beleid, zodat overal dezelfde regels gelden. Ook dat komt de verkeersveiligheid ten goede.