Tussentijds opzeggen tijdelijk contract: essentiële wijziging

Per 1 januari 2016 wijzigt er iets essentieels voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. En daarmee ook voor werkgevers. Wat is er aan de hand? Per 1 januari 2016 treedt de Verzamelwet SZW in werking. In deze wet is onder andere bepaald dat een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid, niet eerder recht heeft op een WW-uitkering dan vanaf het moment waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen.

Tussentijds opzeggen tot nu toe

Als een werkgever met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat kan hij er voor kiezen om in die arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding op te nemen. Is zo’n beding opgenomen dan kan de werknemer de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, opzeggen en eindigt de arbeidsovereenkomst tegen die eerdere datum. Voor de werkgever is het wel een stukje lastiger om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te beëindigen voor de afgesproken einddatum. De werkgever moet het ontslag namelijk eerst laten toetsen door het UWV of de kantonrechter. Is er geen tussentijds opzegbeding opgenomen dan kan tussentijds opzeggen alleen als zowel de werkgever als werknemer daar mee instemmen. En daar zit nu met de nieuwe Wet de crux. Want wat is het gevolg?

Wederzijds goedvinden

Verzuim je als werkgever om een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen? Dan kun je niet alleen de arbeidsovereenkomst niet tussentijds opzeggen, maar is er ook niet langer de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met de werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werknemer zal hier namelijk na invoering van de wijziging in de Werkloosheidswet niet meer aan mee kunnen en willen werken. Simpelweg omdat de werknemer pas recht heeft op een uitkering vanaf het moment waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege zou eindigen.

Eerder ontbinden biedt geen soelaas

Overigens biedt het verzoek om een tijdelijk arbeidscontract eerder te ontbinden dan was afgesproken geen soelaas. In de Wet werk en zekerheid is namelijk bepaald dat als een werkgever de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding te ontbinden, de kantonrechter de werknemer een vergoeding kan toekennen. Die vergoeding is in principe het resterende loon over de periode tot de afgesproken einddatum. Kortom: de werkgever betaalt de werknemer dus gewoon over de gehele duur van het arbeidscontract. Dit geldt ook als het ontbindingsverzoek wordt toegewezen door de kantonrechter.

Tussentijds opzegbeding

Mijn advies aan werkgevers is om voortaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een tussentijds opzegbeding op te nemen. Je kan mijn advies laten liggen wanneer je als werkgever wilt voorkomen dat een werknemer tussentijds opzegt. Bijvoorbeeld omdat jouw werknemer moeilijk is te vervangen of is aangenomen voor een opdracht die ook werkelijk door die werknemer moet worden afgerond.

Pascal Besselink, senior jurist arbeids- en pensioenrecht bij DAS

Reacties (2)

  • Jolanda de Vries |

    Waar in de verzamelwet staat dit dan en welke artikel uit de WW wizigen precies? Ik kan dit namelijk niet vinden.

  • Pascal Besselink |

    Het antwoord is te vinden in de Nota van wijziging inzake Verzamelwet SZW 2016 halverwege pagina 9
    https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/20

    15/09/07/nota-van-wijziging-inzake-verzamelwet-szw-2016