Toegang tot het recht is co-creatie met je klant

Advies personeelsdossier

‘Ik heb een eenvoudige vraag voor u’. Als een klant het gesprek zo begint, zet ik mij schrap. Vaak gaat het dan om een informatieve vraag: ‘Hoe zit het? Wat mag wel of niet?’ Zij verwachten van ons een eenvoudig zwart-wit antwoord. Dat is helaas niet altijd te geven. Wij moeten regelmatig uitleggen hoe ingewikkeld het recht is.

We zien dat mensen die onze Adviesdesk bellen, steeds vaker beschikken over voorkennis of hebben zelf een idee wat rechtvaardig of eerlijk is, én vooral wat niet. Door de komst van social media, internet en de digitalisering is juridische kennis binnen handbereik.

Juridische intuïtie

Klanten zijn vaak emotioneel sterk getroffen door een conflict en willen vooral een luisterend oor, begrip en ondersteuning. Niet zozeer de ‘juridische vraag’ maar het emotionele verhaal van de klant staat dan centraal. Aan ons de taak om het gesprek met veel begrip de juridische en praktische kant op te sturen. Er zijn ook klanten met een hoog kennisniveau, ervaring met juridische zaken en een uitgewerkte mening over het probleem. Hun behoefte is vaak om te sparren, hun mening aan die van ons te toetsen, of hun al gevormde, al of niet juiste, oordeel bevestigd te krijgen.

Input van de klant

De input van de klant zelf is voor ons waardevol. Bij het luisteren, samenvatten en doorvragen krijg je vaak de informatie die aanknopingspunten biedt voor een goed antwoord. Het gaat meestal niet om de juridische vraag op zichzelf, maar om de vraag in de context van de persoonlijke levenssituatie van de klant.

Zakelijk advies

Dan zijn er ook nog zakelijke klanten die snel een antwoord willen op een zakelijk of financieel probleem. Het gaat hen vaak om de vraag: hoe ga ik in mijn bedrijf tactisch en strategisch of financieel gunstig met het recht om? Hoe kan ik mijn doelen binnen het juridische kader bereiken? Ondernemers komen beroepshalve vaker in aanraking met het recht en beschikken over zakelijke ervaring. Zij hebben een bepaald doel voor ogen.

Co-creatie

Wij moeten denk ik de autoriteit van ‘de deskundige’ gedeeltelijk loslaten en ons op een gelijk niveau met de klant bewegen. Dit leidt tot nieuwe manieren van adviseren: luisteren, dialoog, feedback geven, sparren, chatten. Het is meer een “co-creatie”. Samen met de klant en met begrip voor zijn of haar situatie tot een gezamenlijke oplossing komen voor het probleem.

Boek gratis adviesgesprek

Vandaag start de Week van de Rechtspraak. In het hele land zijn er activiteiten om het recht dichter bij mensen te brengen. Dat is precies waar wij als DAS voor staan. Daarom bieden wij deze week iedereen de mogelijkheid om, geheel vrijblijvend, een adviesgesprek in te boeken. Op zaterdag 29 september bellen we alle vragenstellers terug. Ik zou zeggen: maak er gebruik van.

Simon van Vulpen, medewerker Juridische Adviesdesk

Heb jij een juridische vraag? Boek dan hier een gratis adviesgesprek.